TAILIEUCHUNG - Đề số 21 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 21 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC Đề số 1 Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu I (2 điểm) Cho hàm số : . 1) Khảo sát hàm số khi m = 1. 2) Tìm m để đồ thị hàm số cắt Ox tại hai điểm phân biệt và tiếp tuyến tại hai điếm đó vuông góc với nhau. Câu II (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình: 2) Giải phương trình : Câu III (3 điểm) 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết : B(2;-1), đường cao và phân giác trong qua hai đỉnh A, C lần lượt là : ; x + 2y – 5 = 0 Tìm tọa độ A và C. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các đường thẳng: Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của và . 3) Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và SA = a. Gọi E là trung điểm của CD. Tính khoảng cách từ S đến BE. a) Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân: . 2) Chứng minh: Câu V (1 điểm) Tính : --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    7    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN