TAILIEUCHUNG - Làm việc với tính năng Offline Files

Offline Files là một trong những tính năng ít được biết đến trong Windows Vista, thậm chí nó đã được giới thiệu từ phiên bản Windows 2000. | Làm việc với tính năng Offline Files Nguồn Ciprian Quản trị mạng - Offline Files là một trong những tính năng ít được biết đến trong Windows Vista thậm chí nó đã được giới thiệu từ phiên bản Windows 2000. Tuy nhiên trong phiên bản về sau này tính năng này đã được thay đổi và cải thiện nhiều. Phiên bản Windows Vista là phiên bản cải thiện tốt hơn cả tính năng này cho đến nay với một vài cải thiện như khả năng thực hiện quá độ từ các chế độ offline online. Quá trình đồng bộ được sắp xếp tổ chức hợp lý hơn và hiện chỉ truyền tải các khối đã được thay đổi trong khi offline điều đó làm cải thiện được tốc độ đồng bộ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về những thứ có liên quan đến Offline Files như Offline Files là gì cách làm việc của nó như thế nào cách kích hoạt tính năng này làm việc ra sao và cách tạo các file có sẵn offline cũng như cách truy cập chúng như thế nào bên cạnh đó là cách xóa một copy offline và cách thay đổi số lượng không gian đĩa được sử dụng bởi offline files. Tìm hiểu về offline files Offline Files là một tính năng của Windows Vista cho phép bạn truy cập vào các file được lưu trên mạng của mình trong cả những thời điểm mạng hoặc các file không có sẵn. Tính năng này cho phép bạn chọn các file hay các thư mục nào mà bạn muốn có sẵn khi offline sau đó nó sẽ tạo các copy nội bộ trên máy tính của bạn. Các copy này được gọi là các offline file và có thể được truy cập bất cứ thời điểm nào. Khi bạn kết nối trở lại với mạng của mình Windows Vista sẽ tự động đồng bộ các file offline này của bạn với location nơi chúng được lưu trên mạng. Tính năng này rất hữu dụng khi bạn làm việc trên laptop netbook khi đó bạn phải sử dụng ở nhiều địa điểm và nhiều mạng bạn kết nối đến một mạng tạo một copy offline cho các file công việc của mình hủy kết nối với mạng chỉnh sửa các file đó và đồng bộ chúng trở lại khi bạn có kết nối với cùng mạng đó. Theo cách đó Offline Files sẽ cung cấp cho bạn thêm khả năng di động và các ưu điểm khác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    3    0    11-08-2020
64    4    0    11-08-2020
4    5    0    11-08-2020
272    14    3    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0