TAILIEUCHUNG - Đề số 15 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 15 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ TỔNG HỢP LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN MÔN : TOÁN – Đề số 05 Thời gian làm bài : 180 phút, không kể thời gian giao đề. Câu I (2 điểm) 1) Khảo sát hàm số : với m = 1. 2) Tìm m để (Cm) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt và hoành độ các giao điểm lập thành cấp số cộng . Câu II (2,5 điểm) 1) Tìm m để phương trình : 2) Giải phương trình : Câu III (2,5 điểm) 1) Trong mpOxy, cho đường tròn: (C): và đường thẳng . Viết phương trình đường tròn (C’) đối xứng với đường tròn (C) qua d. Tìm tọa độ giao điểm của (C) và (C’). 2) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng: Tìm k kẻ đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P): x - y - 2z + 5 = 0. 3) Cho tam giác ABC, chứng minh rằng : Nếu thì tam giác ABC đều. Câu IV (2 điểm) 1) Tính tích phân : . 2) Với n là số nguyên dương, gọi là hệ số của trong khai triển thành đa thức của . Tìm n để . Câu V (1 điểm) 1) Chứng minh rằng phương trình có đúng một nghiệm. --------------------------------------Hết----------------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    4    0    09-08-2020
200    2    0    09-08-2020
40    4    0    09-08-2020
163    2    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN