TAILIEUCHUNG - Lập danh sách rủi ro cho dự án kinh doanh thương mại điện tử của bạn

Bước quan trọng nhất bạn có thể làm để đánh giá kế hoạch thương mại điện tử của bạn là có một cái nhìn sâu sát, thực tế thậm chí bi quan về nó. Hãy để cho đội dự án xem xét kế hoạch và chỉ ra những khó khăn có thể giảm và biên soạn danh sách bạn kết thúc với một danh sách những rủi ro của riêng mình. Nếu bạn biết nơi tiềm ẩn những nguy cơ, bạn có thể an toàn vượt qua và thu được lợi nhuận. Hãy tập hợp những đồng sự chính lại và. | Lập danh sách rủi ro cho dự án kinh doanh thương mại điện tử của bạn Bước quan trọng nhất bạn có thể làm để đánh giá kế hoạch thương mại điện tử của bạn là có một cái nhìn sâu sát thực tế thậm chí bi quan về nó. Hãy để cho đội dự án xem xét kế hoạch và chỉ ra những khó khăn có thể giảm và biên soạn danh sách bạn kết thúc với một danh sách những rủi ro của riêng mình. Nếu bạn biết nơi tiềm ẩn những nguy cơ bạn có thể an toàn vượt qua và thu được lợi nhuận. Hãy tập hợp những đồng sự chính lại và cho họ bản danh sách đó. Khi bạn kết hợp bản danh sách rủi ro hãy chắc là đã xem xét danh sách những lợi nhuận để xem nếu một vài nguồn lợi của kế hoạch đi kèm theo với những nguy cơ lớn. Vì như bạn có thể thấy vài nguồn lợi yêu cầu dùng những công nghệ mới và chưa được sử dụng vì thế làm chúng có thể phát sinh rủi ro. Đây là danh sách rủi ro mẫu để bạn bắt đầu hãy cố gắng thực tế Ngày mai không phải là tận thế là một phần mục đích của bài tập này Dự án này có thể làm giảm sự tập trung những nguồn lực trong công ty dẫn đến thiệt hại cho doanh ta sẽ được đặt vào cùng một cấp với đối thủ chính một công ty chủ yếu kinh doanh trực tuyến. Đây là rủi ro cũng như lợi ích . Những khách hàng của chúng ta có thể không muốn thay đổi cách họ kinh doanh với chúng ta vì thế cái giá của dự án thương mại điện tử có thể không tạo ra lợi nhuận. Tăng số lượng sản phẩm cung cấp bằng cách sử dụng Website sẽ tạo ra những vấn đề lưu kho và phân phối. Nếu chúng ta quyết định sử dụng những lựa chọn lưu kho chúng ta phải hợp tác và có thể làm nguy hiểm chúng ta phải hy vọng những đối tác này giao hàng hóa đúng lúc. Những nhân viên có thể cảm thấy bị đe dọa bởi dự án và từ chối sử dụng nó hoặc giới thiệu nó với khách hàng. Ưu tiên những nguy cơ tiềm tàng Sau khi bạn đã có danh sách những nguy cơ hãy cho một người xung phong trong nhóm thương mại điện tử nhập vào bản ghi chính thức. Hãy chắc chắn là danh sách có cho mọi thành viên của đội trong mỗi lần họp nhóm bạn có thể so sánh danh sách

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    11-08-2020
1    2    0    11-08-2020
1    3    0    11-08-2020
1    3    0    11-08-2020
7    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN