TAILIEUCHUNG - Ngăn chặn SSH session ngắt kết nối trong Linux

Bất kì ai đã làm việc với một máy chủ Linux ở xa sử dụng SSH đều phải đối mặt với vấn đề SSH session bị ngắt kết nối khi không ngồi trên máy tính. Có một giải pháp giúp chúng ta cấu hình SSH daemon trên máy chủ Linux để ngưng việc nó ngắt kết nối. | Ngăn chặn SSH session ngắt kết nối trong Linux Nguồn Bất kì ai đã làm việc với một máy chủ Linux ở xa sử dụng SSH đều phải đối mặt với vấn đề SSH session bị ngắt kết nối khi không ngồi trên máy tính. Có một giải pháp giúp chúng ta cấu hình SSH daemon trên máy chủ Linux để ngưng việc nó ngắt kết nối. Nếu bạn rời khỏi kết nối SSH và không dùng nó trong một khoảng thời gian máy chủ SSH sẽ đi vào trạng thái nhàn rỗi và sẽ kết thúc session phiên làm việc . Đây thực sự là một vấn đề bảo mật nhưng thỉnh thỉnh nó có thể gây ra một sự khó chịu cho bạn. Để ngăn chặn việc ngắt kết nối chúng ta phải đăng nhập vào máy chủ Linux ở xa bang SsH. mở file cấu hình SSH vim etc ssh ssh_config Thêm dòng lệnh sau vào cuối file ServerAliveInterval 60 Lưu file này lại và thoát khỏi trình biên soạn Vim. Bây giờ tương tự như vậy mở file .ssh config. Tạo file này nếu nó chưa tồn tại. Thêm vào các dòng sau Host ServerAliveInterval 60 Chú ý Bạn cần thụt vào ở dòng thứ hai bằng cách nhấn phím Space ở đầu dòng. Bây giờ khởi động lại máy chủ SSH. Chạy dòng lệnh sau etc sshd restart Dòng lệnh này sẽ mất khoảng 1 đến 2 giây. Sau đó bạn có thể trở về với công việc của mình. Bây giờ thì SSH session của chúng ta sẽ luôn được kích hoạt kể cả khi máy chủ Linux ở trạng thái nhàn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
313    7    0    10-08-2020
2    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN