TAILIEUCHUNG - Hyper-V và các ứng dụng kế thừa - phần 1

Hyper-V quả thực là một giải pháp tuyệt vời cho việc hợp nhất các máy chủ vật lý hiện không sử dụng hết phần cứng mà chúng được trang bị. Tuy vậy việc ảo hóa không phải là giải pháp tốt nhất khi nói đến các máy chủ của bạn. | Hyper-V và các ứng dụng kế thừa - phần 1 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ phân tích cho tại sao việc ảo hóa có thể không phải là giải pháp tốt nhất khi nói đến các máy chủ kế thừa. Giới thiệu Hyper-V quả thực là một giải pháp tuyệt vời cho việc hợp nhất các máy chủ vật lý hiện không sử dụng hết phần cứng mà chúng được trang bị. Tuy vậy việc ảo hóa không phải là giải pháp tốt nhất khi nói đến các máy chủ của bạn. Bài phân tích này sẽ lý giải cho bạn lý do tại sao lại có lập luận như vậy. Bắt đầu Một khía cạnh nói riêng của việc ảo hóa máy chủ mà nhiều người quan tâm gần đây là sự hợp nhất các ứng dụng của bạn. Một trong những vấn đề ảo hóa máy chủ được dự định ban đầu là nhắm đến các thành phần phần cứng dư thừa hay nói đúng hơn là sử dụng không hết năng suất. Trước đây các công ty thường sử dụng một máy chủ chuyên dụng để chạy một ứng dụng tuy nhiên ứng dụng này không được sử dụng cho tất cả tài nguyên của máy chủ. Khi đó sự ảo hóa xuất hiện ở đây cho phép bạn có thể lợi dụng được phần tài nguyên chưa khai thác hết trên máy chủ này. Bên ngoài ý tưởng này dường như khá hoàn hảo cho việc chạy các ứng dụng của bạn và các hệ điều hành khác. Cho ví dụ một trong những máy khách của ai đó vẫn đang sử dụng một phần mềm tính toán nào đó trên nền DOS. Ứng dụng này đã không được cập nhật trong nhiều năm nay vì công ty tạo ra nó đã phá sản tuy nhiên ứng dụng đó được sử dụng cho nhiệm vụ quan trọng chính vì vậy nó vẫn tiếp tục được sử dụng. Tin tưởng nó hay không ứng dụng liệu có tin cậy thực sự nhưng những gì không thể tin cậy ở đây chính là máy chủ mà nó đang chạy. Ứng dụng đang chạy trên một con khủng long nói theo cách ví von hay một cách đích thực là máy chủ đó vẫn đang chạy trên Windows NT . Máy chủ này dường như giống một ứng viên hoàn hảo cho vấn đề ảo hóa. Phần cứng được sử dụng lúc này có thể lỗi bất cứ lúc nào các thành phần thay thế sẽ rất khó khăn không nói là không thể. Ngoài ra ứng dụng cũng quá cũ đến nỗi tải .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    3    0    14-08-2020
39    5    0    14-08-2020
4    2    0    14-08-2020
11    7    0    14-08-2020
4    4    0    14-08-2020
339    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0