TAILIEUCHUNG - Đề số 12 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 12 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU SỐ 12 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số : (1). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. 2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O. Câu II (2 điểm) 1. Giải bất phương trình : . 2. Giải phương trình: . Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình chóp biết A(0;-4;0), B(2;0;0), C(0;4;0), D(-2;0;0) và S(0;0;6). Gọi I là điểm thuộc OS sao cho OI = m với . 1. Mặt phẳng (IBC) cắt SA và SD tại E và F. Tìm tọa độ điểm E và F theo m. 2. Viết phương trình mặt phẳng (IBC) biết rằng khoảng cách từ điểm S đến (IBC) bằng . Khi đó hãy tìm thể tích hình chóp . Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân : 2. Cho hai số thực x và y thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn Câu hoặc Câu Theo chương trình THPT không phân ban (2 điêm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ điểm A trên đường thẳng : và điểm B trên đường thẳng : sao cho tam giác ABC là tam giác vuông tại A và có diện tích bằng với C là giao điểm của hai đường thẳng và . 2. Trong khai triển nhị thức Newton của , tìm hệ số của số hạng chức của khai triển (*) biết rằng n là số tự nhiên thỏa mãn . Câu Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điêm) 1. Giải bất phương trình : . 2. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. a) Xác định tâm giác I và tính bán kính R của mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện ABCD. b) Tìm góc tạo bởi mặt phẳng (IBC) và mặt phẳng (SCD). -------------------------------Hết--------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN