TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của văn học chữ Hán Trung Quốc đối với thơ ca dân gian người Việt

Vài nét về văn học của người Việt Văn học Việt Nam là nền văn học của nhiều dân tộc, trong đó văn học của người Việt (Kinh) đóng vai trò rất quan trọng. Văn học của người Việt có hai bộ phận: văn học dân gian và văn học cao nhã (tức văn học viết). Văn học dân gian ra đời sớm hơn, dồi dào về số lượng, đa dạng về thể loại. Văn học cao nhã chính thức được xây dựng từ thế kỷ X trở đi. . | Ảnh hưởng của văn học chữ Hán Trung Quốc đối với thơ ca dân gian người Việt Tin đưa ngày 23 3 2007 GS. Nguyễn Xuân Kính Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá 1. Vài nét về văn học của người Việt Văn học Việt Nam là nền văn học của nhiều dân tộc trong đó văn học của người Việt Kinh đóng vai trò rất quan trọng. Văn học của người Việt có hai bộ phận văn học dân gian và văn học cao nhã tức văn học viết . Văn học dân gian ra đời sớm hơn dồi dào về số lượng đa dạng về thể loại. Văn học cao nhã chính thức được xây dựng từ thế kỷ X trở đi. Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XX trong bộ phận văn học cao nhã xét về mặt văn tự có hai loại tác phẩm một loại viết bằng chữ Hán một loại viết bằng chữ Nôm. Các tác giả nổi tiếng như Nguyễn Trãi 1380 - 1442 Đoàn Thị Điểm 1705 - 1748 Nguyễn Du 1765 - 1820 Hồ Xuân Hương thế kỷ XVIII - XIX Cao Bá Quát 1808 - 1855 Nguyễn Khuyến 1835 - 1909 đều sử dụng cả chữ Hán và chữ Nôm khi sáng tác. Cả văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm của người Việt đều chịu ảnh hưởng của văn học dân gian. Có thể dẫn ra tập truyện viết bằng chữ Hán Truyền kì mạn lục được sáng tác vào thế kỷ XVI của Nguyễn Dữ và bài thơ chữ Nôm Thác lời trai phường nón của Nguyễn Du làm minh chứng cho nhận xét này. Văn học chữ Hán và chữ Nôm của người Việt đều chịu ảnh hưởng đậm nét của văn học Trung Quốc từ tư liệu điển cố văn chương thể thơ thể văn đến cả lối khắc bản gỗ để in sách. Văn học dân gian của người Việt cũng chịu ảnh hưởng của văn học chữ Hán Trung Quốc văn học chữ Hán của người Việt và văn học chữ Nôm. Trong khuôn khổ của chủ đề hội thảo ở báo cáo này chúng tôi chỉ bàn về ảnh hưởng của văn học chữ Hán Trung Quốc đối với thơ ca dân gian người Việt. 2. Hai dạng ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp của văn học Trung Quốc đối với thơ ca dân gian người Việt . Ảnh hưởng trực tiếp Thơ ca dân gian người Việt còn gọi là ca dao được sáng tác từ rất sớm song việc ghi chép lại mới chỉ được tiến hành từ cuối thế kỷ XVIII trở lại đây. Căn cứ vào những tài liệu đã sưu tầm được hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN