TAILIEUCHUNG - Kiểm soát các thiết bị USB bằng Group Policy

Khi nói đến bảo mật, bảo vệ mạng, bảo vệ dữ liệu công ty, hoặc các vấn đề tương tự như vậy trên mạng công ty của bạn, có một thứ mà bạn phải nghĩ đến đó chính là cách kiểm soát các USB và các ổ đĩa cứng. | Kiểm soát các thiết bị USB bằng Group Policy Nguồn Quản trị mạng - Khi nói đến bảo mật bảo vệ mạng bảo vệ dữ liệu công ty hoặc các vấn đề tương tự như vậy trên mạng công ty của bạn có một thứ mà bạn phải nghĩ đến đó chính là cách kiểm soát các USB và các ổ đĩa cứng. Nếu người dùng có thể mang USB vào văn phòng làm việc có thể bỏ túi một cách quá dễ dàng copy tất cả các file mật thiết nào đó vào trong sau đó cắm USB vào một desktop khác của họ để copy hoặc thực thi các file từ USB thì sự phơi bày cho một tấn công hoặc việc tiêm nhiễm virus có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho tới lúc này sự kiểm soát các thiết bị USB vẫn còn rất hạn chế. Mặc dù vậy Microsoft đã giới thiệu một tính năng mới có tên Device Installation Restrictions để kiểm soát các thiết bị USB trong Windows Vista. Các thiết lập này khá dễ dàng trong việc cấu hình điều khiển và rất mạnh mẽ khi chúng được triển khai bằng Group Policy. Xem xét đến hai kịch bản điều khiển các thiết bị USB Việc hạn chế các thiết bị USB diễn ra trong hai kịch bản. Kịch bản đầu tiên khá đơn giản vì nó liên quan tới máy tính chưa hề biết đến các thiết bị USB trước đó. Trong trường hợp như vậy máy tính không có bất kỳ các thiết bị USB nào được cài đặt. Kịch bản thứ hai là khi thiết bị USB đã được cài đặt. Trong trường hợp này USB đã được cấu hình trong registry và driver của nó đã được copy vào máy tính. Kiểm soát sự cài đặt các thiết bị USB trên các phiên bản hệ điều hành trướcWindows Vista Khi không có hệ điều hành Windows Vista hoặc muốn thẩm định quá trình kiểm soát cài đặt các thiết bị USB trên Windows 2000 hoặc Windows XP chúng tôi muốn thêm vào các khả năng mà bạn có đối với các hệ điều hành này. Quá trình này cho phép bạn kiểm soát các thiết bị USB tuy nhiên không dễ dàng triển khai hoặc điều khiển so với tùy chọn mới trong việc kiểm soát các thiết bị USB bằng Group Policy. Với Windows 2000 và XP bạn cần phải thay đổi các điều khoản của các file tồn tại để hạn chế sự cài đặt của các thiết bị USB. Hai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
195    3    0    10-08-2020
4    2    0    10-08-2020
7    8    0    10-08-2020
194    3    0    10-08-2020
22    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0