TAILIEUCHUNG - Đề số 11 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 11 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU SỐ 11 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số : (1). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Tìm m để phương trình có 4 nghiệm thực. Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình : . 2. Tìm m để hệ phương trình : có nghiệm thực. Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ ’B’C’ biết A(0;-6;0), B(3;0;0), C(0;6;0), C’(0;6;3) và I là trung điểm của A’C’. Gọi J là giao điểm của mặt phẳng (IBC) và A’B’. 1. Viết phương trình mặt phẳng (IBC) và tìm tọa độ điểm J. Tính diện tích tứ giác IJBC. 2. Viết phương trình các mặt phẳng chứa BC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng này bằng 4. Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân : 2. Cho và abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn Câu hoặc Câu Theo chương trình THPT không phân ban (2 điêm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho M(3;0) và hai đường thẳng lần lượt có phương trình cắt nhau tại điểm tọa độ điểm A trên và điểm B trên sao cho M là trung điểm của AB. Tính diện tích tam giác IAB. 2. Trong khai triển nhị thức Newton của , tìm hệ số của số hạng chức của khai triển (*) biết rằng n là số tự nhiên thỏa mãn . Câu Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điêm) 1. Giải hệ phương trình : . 2. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với và cạnh bên bằng . a) Tính khoảng cách giữa BD và SC. b) Gọi M là trung điểm SC, tính thể tích tứ diện MSBD. -------------------------------Hết--------------------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN