TAILIEUCHUNG - Làm chủ Bash History

Bourne Again Shell, hay được biết với cái tên khác bash, là một thành phần mặc định cho hầu hết các phân phối của Linux. Đây là một thành phần rất mạnh và có rất nhiều mẹo thuận tiện nếu người sẵn lòng tìm hiểu. Một trong những tính năng tốt nhất theo quan điểm của chúng tôi đó là hệ thống lưu ký (history) lệnh. | Joshua Price Làm chủ Bash History Nguồn Quản trị mạng - Bourne Again Shell hay được biết với cái tên khác bash là một thành phần mặc định cho hầu hết các phân phối của Linux. Đây là một thành phần rất mạnh và có rất nhiều mẹo thuận tiện nếu người sẵn lòng tìm hiểu. Một trong những tính năng tốt nhất theo quan điểm của chúng tôi đó là hệ thống lưu ký history lệnh. Có nhiều tùy chọn sử dụng với lưu ký bash Bash History và trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu một trong số các khía cạnh hữu dụng nhất của lưu ký này tuy nhiên những gì giới thiệu trong bài này là không thể bao trùm hết về chúng chính vì vậy nếu các bạn biết thêm những khía cạnh khác xin hãy chân thành góp ý để chúng tôi và các bạn đọc khác cùng tham khảo. Các mũi tên Up Down Nhiều người trong số các bạn có thể biết đến tính năng này tuy nhiên với những người chưa biết đến nó thì đây là một tính năng sẽ làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn rất nhiều. Giả dụ có một lần nào đó bạn đang ở trong command shell hãy sử dụng các mũi tên lên và xuống up và down trên bàn phím để di chuyển qua lại trong danh sách các lệnh đã được nhập vào từ trước. Tiếp đến bạn nhập vào một lệnh dài nhưng lại xuất hiện một lỗi khi đó bạn không phải đánh lại toàn bộ lệnh dài đó mà chỉ cần nhấn vào mũi tên và thực hiện chỉnh sửa bất cứ gì cần thiết. Một tính năng tương tự với thành phần được liệt kê ở trên là . Các ký tự này đã nhập vào trong shell để hiện diện lệnh được đánh gần đây. Chúng ta hãy nói mình đang thử chạy một lệnh chỉ để tìm ra rằng bạn cần các đặc quyền root để thực hiện nó. Thay vì đánh lại toàn bộ lệnh bạn chỉ cần nhập vào sudo Bash sẽ dùng thay thế cho lệnh trước như ví dụ bên dưới. josh joshdev modprobe loop bash modprobe command not found josh joshdev sudo sudo modprobe loop josh joshdev Cũng có thể làm việc lùi trước xa hơn chẳng hạn như bạn có thể thực hiện -5 để gọi lại 5 lệnh nhập vào trước đó trong lưu ký. word Có lẽ một vài ngày cách đây bạn đã đánh một lệnh dài vào shell của mình cho ví dụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT