TAILIEUCHUNG - Phân tích những đặc điểm khác biệt của việc thiết kế chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lại

Báo chí hiện đại với những đặc trưng và thế mạnh của nó mới ra đời cách đây chưa đầy năm thế kỷ. Nhưng từ khi nó ra đời, báo chí hiện đại đã ngay lập tức phát huy vai trò và sức mạnh của nó trong việc nâng cao dân trí, giáo dục nhân cách con người. Ngành báo phát thanh Việt Nam đã có lịch sử phát triển 57 năm, đã hình thành hệ thống phát thanh quốc gia từ trung ương đến cơ sở, đã và đang đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp cách. | Đề bài Phân tích những đặc điểm khác biệt của việc thiết kế chương trình tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lại. Báo chí hiện đại với những đặc trưng và thế mạnh của nó mới ra đời cách đây chưa đầy năm thế kỷ. Nhưng từ khi nó ra đời báo chí hiện đại đã ngay lập tức phát huy vai trò và sức mạnh của nó trong việc nâng cao dân trí giáo dục nhân cách con người. Ngành báo phát thanh Việt Nam đã có lịch sử phát triển 57 năm đã hình thành hệ thống phát thanh quốc gia từ trung ương đến cơ sở đã và đang đóng góp tích cực hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân vào sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình ổn định và phát triển trong khu vực và trên Thế Giới. Chương trình toạ đàm có nghĩa là ngồi để trò chuyện. Một cuộc toạ đàm phát thanh trực tiếp hay phát thanh phát lại đều phải có ít nhất ba người tham gia trong đó có một vai trò không bao giờ thay đổi đó là người dẫn chương trình phóng viên biên tập viên. đây là người có vai trò tổ chức đồng thời là người trực tiếp tham gia và gợi ý cho những tranh luận bàn bạc. Các nhân chứng là những người có uy tín có kinh nghiệm hoặc có những vị trí xã hội nhất định. Những ý kiến của họ nêu ra trong các cuộc toạ đàm thường mang tính chất cá nhân nhưng có độ tin cậy cao. Các chương trình phát thanh trực tiếp đã tận dụng tối đa ưu thế của phát thanh hiện đại tạo nên sự hấp dẫn công chúng. Sở dĩ các chương trình phát thanh trực tiếp hấp dẫn người nghe đến như vậy là vì phát thanh trực tiếp đồng hành với những gì đang diễn ra. Thính giả có thể tham gia trong chương trình. Nội dung của các chương trình phát thanh trực tiếp đều mang hơi thở của cuộc sống bao gồm hầu hết các lĩnh vực. Các nhà báo phát thanh đều hết sức sáng tạo dám đi vào những đề tài hiện nay được nhiều người quan tâm. Các khán thính giả theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp theo dõi rất kỹ chương trình nên vai trò của người biên tập chỉ đạo hay dẫn chương trình sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về một vấn đề nào đó - 1 - họ phải chỉ thật rõ ràng vì họ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0