TAILIEUCHUNG - Kích hoạt Network Mapping trong Windows Vista

Nếu đã từng duyệt qua Network Center của Windows Vista, chắc hẳn bạn đã thấy được rất nhiều tính năng mới có trong phiên bản này. Quay trở về quá trình khi Windows Vista còn trong bản beta, một trong những tính năng có liên quan đến mạng gây chú ý với tôi đó là tính năng sơ đồ mạng. | Kích hoạt Network Mapping trong Windows Vista Nguồn Nếu đã từng duyệt qua Network Center của Windows Vista chắc hẳn bạn đã thấy được rất nhiều tính năng mới có trong phiên bản này. Quay trở về quá trình khi Windows Vista còn trong bản beta một trong những tính năng có liên quan đến mạng gây chú ý với tôi đó là tính năng sơ đồ mạng. Thật buồn là khi phát hành bản chính thức Microsoft lại vô hiệu hóa tính năng này. Chính vì vậy chúng tôi muốn viết bài này để giới thiệu cho các bạn cách kích hoạt lại tính năng này trong Windows Vista này. Sơ đồ mạng của Windows Vista sử dụng giao thức Link Layer Topology Discovery LLTD để xác định topo của mạng. Đây là công nghệ đã được khai thác sử dụng trong XBOX 360. Microsoft kích hoạt tự động việc sơ đồ hóa trên các mạng riêng vì vậy nếu có một XBOX 360 trong mạng thì nó sẽ hiện lên trong sơ đồ mạng. Tuy nhiên việc sơ đồ hóa lại bị vô hiệu hóa trong các mạng miền và mạng công cộng một cách mặc định. Để truy cập vào sơ đồ mạng bạn mở Control Panel và kích vào liên kết Network and Internet sau đó là Network and Sharing Center. Khi màn hình Network and Sharing Center mở Windows sẽ hiển thị một phần sơ đồ mạng như hình A. Hình A Network and Sharing Center có chứa một phần sơ đồ mạng Nếu quan sát ở hình trên thì bạn sẽ thấy được rằng ở góc trên bên trái của cửa sổ có một liên kết mà bạn có thể sử dụng để quan sát sơ đồ mạng đầy đủ. Nếu kích vào liên kết này bạn sẽ gặp một thông báo cho biết rằng việc sơ đồ hóa mạng đã bị vô hiệu hóa mặc định trên các mạng miền xem hình B. Thông báo này tiếp tục cho biết rằng quản trị viên mạng của bạn có thể sử dụng Group Policy để kích hoạt việc sơ đồ hóa. Bạn vẫn sẽ gặp thông báo này dù được đăng nhập như một quản trị viên. Hình B Khi thực hiện quan sát sơ đồ mạng Windows cho biết rằng việc sơ đồ hóa mạng của bạn đã bị vô hiệu hóa một cách mặc định trong các mạng của miền. Vấn đề với việc sơ đồ hóa mạng bị vô hiệu hóa tại mức Group Policy là các thiết lập Group Policy đã được sử dụng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0