TAILIEUCHUNG - Đề số 9 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 9 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU SỐ 9 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số : (1). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. 2. Tìm m để hàm số (1) có giá trị nhỏ nhất là 0; khi đó tìm trên trục tung Oy những điểm mà từ đó kẻ được 3 tiếp tuyến với đồ thị. Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình : . 2. Tìm m để phương trình có nghiệm. Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình lăng trụ đứng ’B’C’ biết A(0;0;0), B(3;0;0), C(0;6;0), A’(0;0;4). 1. Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) ngoại tiếp lăng trụ ’B’C’ . 2. Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng B’C’ trên mặt phẳng (A’BC). Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân : 2. Cho ba số thực x, y, z và .Tìm giá trị nhỏ nhất của . PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn Câu hoặc Câu Theo chương trình THPT không phân ban (2 điêm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(4;2) thuộc đường thẳng . Viết phương trình đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng và tiếp xúc với đường thẳng d tại điểm A. Đường thẳng d’ cắt (C) tại hai điểm A, B. Tính diện tích tam giác ABC. 2. Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton của , biết n là số tự nhiên thỏa . Câu Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điêm) 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số . 2. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là hình chữ nhật với và cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Mặt phẳng (P) qua A vuông góc với SC cắt SB, SC, SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính diện tích tứ giác AB’C’D’ theo a. -------------------------------Hết--------------------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN