TAILIEUCHUNG - Khắc phục sự cố khởi động Linux với GRUB

GRUB (Grand Unified Bootloader) là một trình khởi động cho phép người dùng cài đặt nhiều bản phân phối trên hệ thống và lựa chọn ra một bản khi hệ thống khởi động. GRUB được sử dụng trên những hệ thống kiểu Unix. Hệ điều hành GNU và hầu hết các bản phân phối sử dụng GRUB làm trình khởi động. GRUB cung cấp một giao diện dòng lệnh kiểu bash rất dễ sử dụng. | Khắc phục sự cố khởi động Linux với GRUB Nguồn Quản trị mạng - GRUB Grand Unified Bootloader là một trình khởi động cho phép người dùng cài đặt nhiều bản phân phối trên hệ thống và lựa chọn ra một bản khi hệ thống khởi động. GRUB được sử dụng trên những hệ thống kiểu Unix. Hệ điều hành GNU và hầu hết các bản phân phối sử dụng GRUB làm trình khởi động. GRUB cung cấp một giao diện dòng lệnh kiểu bash rất dễ sử dụng. Linux cần GRUB để khởi động tuy nhiên bạn có thể gặp phải lỗi với GRUB ngăn cản tiến trình khởi động của hệ thống. Bạn có thể nhận biết sự cố xảy ra bởi vì khi đó bạn sẽ thấy những dấu hiệu sau xuất hiện GRUB đã bị xóa hoàn toàn và bạn sẽ không thấy gì ngoại trừ một con trỏ nhấp nháy khi máy chủ khởi động. GRUB sẽ tạo ra một thông báo lỗi GRUB cụ thể. GRUB cho biết nó không thể tìm thấy một file cần thiết. Nếu gặp phải sự cố với GRUB có hai phương pháp bạn có thể áp dụng để khắc phục chúng. Bạn có thể cài đặt lại GRUB hoặc khởi động lại hệ thống thủ công bằng cách nhập GRUB trong dòng lệnh. Sau đây chúng ta sẽ thực hiện cài đặt lại GRUB sau đó tải GRUB thủ công nếu gặp phải lỗi GRUB. Cài đặt lại GRUB Nếu gặp phải một lỗi trầm trọng với MBR trên hệ thống nó xảy ra trong trường hợp thấy một con trỏ nhấp nháy lúc máy khởi động. Khi có lỗi xảy ra với MBR bạn sẽ không thấy thông báo lỗi GRUB. Thông thường trong tình huống đó bạn sẽ không thể khởi động hệ thống cách tốt nhất là sử dụng đĩa CD cứu trợ để khởi động hệ thống. Bạn có thể sử dụng Knoppix để khởi động. Sau khi khởi động bằng đĩa cứu trợ vào môi trường chroot rồi sử dụng lệnh grub-install để cài đặt lại GRUB. Nếu muốn cài GRUB trong MBR và ổ cứng được đánh địa chỉ bởi file thiết bị dev sda bạn sẽ phải sử dụng lệnh grubinstall dev sda. Lệnh này sẽ đọc file cấu hình của GRUB có địa đường dẫn boot grub trên hầu hết các bản phân phối và căn cứ vào đó để ghi GRUB bootloader mới vào MBR. Dưới đây là những thông tin hiển thị khi sử dụng grub-install để cài đặt lại GRUB. root@Knoppix

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN