TAILIEUCHUNG - Đề số 8 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 8 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU SỐ 8 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số : (1), với m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = -1. 2. Tìm m để hàm số có hai điểm cực trị và khoảng cách giữa hai điểm đó bằng . Câu II (2 điểm) 1. Tìm m để phương trình vô nghiệm. 2. Giải hệ phương trình : . Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thẳng lần lượt có phương trình ; , 1. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng và . 2. Viết phương trình mặt cầu (S) cùng tiếp xúc mặt phẳng (Oxy) và mặt phẳng (Oyz) đồng thời có tâm thuộc đường thẳng . Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân : 2. Cho hai số thực x, y thỏa mãn .Tìm giá trị lớn nhất của . PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn Câu hoặc Câu Theo chương trình THPT không phân ban (2 điêm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): và đường thẳng . Tìm tọa độ điểm A thuộc đường thẳng và điểm B nằm trên đường tròn (C) sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. 2. Cho . Tìm số hạng không chứa x trong khai triển . Câu Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điêm) 1. Giải hệ phương trình : . 2. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy là hình vuông cạnh a và . Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc SC tại M. Tính thể tích tứ diện MBCD. -------------------------------Hết--------------------------------

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    7    0    12-08-2020
6    8    0    12-08-2020
10    7    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN