TAILIEUCHUNG - Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 5

Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số ưu điểm trong việc sử dụng các backup VSS ở mức hệ điều hành host của các máy chủ Hyper-V. | Khôi phục thảm họa cho Hyper-V - Phần 5 Nguồn Quản trị mạng - Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số ưu điểm trong việc sử dụng các backup VSS ở mức hệ điều hành host của các máy chủ Hyper-V. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về một số hạn chế có liên quan đến việc thực hiện backup VSS mức host của Hyper-V. Một số hạn chế đó mang tính đặc trưng cho Windows Server Backup tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ phân vân tự hỏi liệu có lẽ có một cách nào đó tốt hơn để backup các máy ảo của mình. Chúng tôi đã kết thúc phần trước của loạt bài này bằng cách nói rằng mình đã bị thuyết phục bởi một số ưu điểm trong việc sử dụng các backup VSS trên các máy chủ Hyper-V tuy nhiên các backup VSS đó mới chỉ là một phần trong chiến lược backup tổng thể của bạn. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn sử dụng phần này để giới thiệu thêm lý do tại sau chúng tôi đã tạo nó. Khả năng tương thích với các hệ điều hành khách Lý do chúng tôi khuyên các bạn sử dụng các backup VSS mức host của các máy chủ Hyper-V là nó cho phép bạn tránh được các vấn đề về tương thích hệ điều hành. Hầu hết các ứng dụng backup mà chúng tôi làm việc trong nhiều năm qua đều yêu cầu các tác nhân agent để được triển khai trên các máy chủ đang được backup. Giống như các kiểu phần mềm khác các tác nhân sẽ không chạy trừ khi có đủ các yêu cầu tối thiểu của hệ thống. Đây là một vấn đề thực sự cho các tổ chức đang làm việc với các mạng không đồng nhất. Cho ví dụ hình dung rằng các tác nhân cho ứng dụng backup của bạn chỉ tương thích với Windows Server 2003 và Windows Server 2008. Điều này sẽ rất tốt nếu chỉ có các hệ điều hành máy chủ mà bạn đang sử dụng tuy nhiên bạn sẽ gặp phải một vấn đề thực nếu có các máy chủ Linux hoặc các máy chủ Windows cũ. Ưu điểm trong việc thực hiện các backup VSS ở mức hệ điều hành host là các backup không quan tâm đến kiểu hệ điều hành đang chạy trên các máy ảo của bạn là gì. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    0    13-08-2020
3    3    0    13-08-2020
15    2    0    13-08-2020
13    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0