TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn chạy OpenVZ

Một trong nhiều công cụ ảo hoá dành cho Linux để bạn lựa chọn là OpenVZ, phần mềm miễn phí thuộc Virtuozzo do SWsoft cung cấp. OpenVZ và Virtuozzo là các giải pháp ảo hoá mức hệ điều hành, cho phép phân vùng server thành các máy chủ riêng ảo (VPS). Dạo qua một vòng tài liệu hướng dẫn trên chính OpenVZ, bạn sẽ thấy để hiểu được đầy đủ sâu sắc về công cụ này thông qua các tài liệu của nhà sản xuất không hề “dễ xơi”, thậm chí còn “đáng sợ” | Hướng dẫn chạy OpenVZ Nguồn Một trong nhiều công cụ ảo hoá dành cho Linux để bạn lựa chọn là OpenVZ phần mềm miễn phí thuộc Virtuozzo do SWsoft cung cấp. OpenVZ và Virtuozzo là các giải pháp ảo hoá mức hệ điều hành cho phép phân vùng server thành các máy chủ riêng ảo VPS . Dạo qua một vòng tài liệu hướng dẫn trên chính OpenVZ bạn sẽ thấy để hiểu được đầy đủ sâu sắc về công cụ này thông qua các tài liệu của nhà sản xuất không hề dễ xơi thậm chí còn đáng sợ . Chúng ta thử tìm cách thức dễ dàng hơn để khởi đầu với OpenVZ trên hệ thống Debian Etch. Một năm trước đây người dùng thường sử dụng Virtuozzo cho Linux. Nhưng không phải túi người nào cũng rủng rỉnh để tậu được bản quyền Virtuozzo. OpenVZ mở ra giải pháp khác. Khi nào nên sử dụng OpenVZ thay vì VMware Server hay Xen Điều đó tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Với các hoạt động không cần chạy đa hệ điều này nhưng có nhiều khách tạo hầu hết phần cứng hoặc cung cấp sự phân tách giữa các dịch vụ như phân tách Web server giữa file server và print server chẳng hạn với khả năng tràn tối thiểu OpenVZ là lựa chọn tốt. Nhưng khi muốn chạy hệ điều hành non-Linux như FreeBSD hay Windows Server trên máy trạm Linux nên sử dụng VMware hơn là OpenVZ hoặc nếu mang tính thương mại và bản quyền nhiều hơn nên dùng Virtuozzo vì OpenVZ không cung cấp khả năng chạy đa hệ điều hành. OpenVZ hỗ trợ nhiều nền tảng vi xử lý hơn là các bản luân phiên. VMware Server và Xen có thể dùng được cho dòng x86 AMD 64 còn OpenVZ được chấp nhận ở dòng x86 AMD64 Itanium IA64 PowerPC và UltraSPARC. Chú ý là hiện nay chưa có các kernel nhân hệ điều hành PowerPC xây dựng trước cho Debian nhưng OpenVZ được hỗ trợ trên PowerPC. Cài đặt OpenVZ Có thể chạy OpenVZ trên bất kỳ hệ thống host nào ví dụ ở đây là Debian. Bạn hoàn toàn có thể dùng Ubuntu Fedora Core Gentoo hoặc bất kỳ phân phối nào khác với một mẫu hệ điều hành OS template . Mẫu hệ điều hành là tập hợp các gói dùng để tạo VPS môi trường ảo AKA trong ngôn ngữ nước ngoài của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT