TAILIEUCHUNG - Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Phần 4

Cho đến đây chúng ta hoàn toàn có thể tạo một backup Volume Shadowcopy Service cho một máy chủ Hyper-V và tất cả các máy ảo của nó, tuy nhiên có một số hạn chế trong quá trình tạo backup này mà bạn cần biết. | Khôi phục thảm họa cho Hyper-V - Phần 4 Nguồn Quản trị mạng - Trong phần 4 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số hạn chế trong quá trình tạo một backup Volume Shadowcopy Service cho máy chủ Hyper-V và tất cả các máy ảo của nó. Giới thiệu Cho đến đây chúng ta hoàn toàn có thể tạo một backup Volume Shadowcopy Service cho một máy chủ Hyper-V và tất cả các máy ảo của nó tuy nhiên có một số hạn chế trong quá trình tạo backup này mà bạn cần biết. Chính vì vậy trong phần 4 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các hạn chế này cũng như giới thiệu một số biện pháp khắc phục nó. Các đĩa động Giả định rằng bạn đang sử dụng Volume Shadowcopy Service để tạo một backup trực tuyến cho các máy ảo trên máy chủ host của bạn khi đó hạn chế đầu tiên mà bạn cần biết đó là các máy ảo không thể chứa các đĩa động. Hoàn toàn có thể chấp nhận cho hệ điều hành host trong việc sử dụng các đĩa ảo tuy nhiên bạn phải bảo đảm rằng các hệ điều hành khác phải xử lý tất cả các file của ổ đĩa ảo có liên quan của chúng như các đĩa cơ bản. Phương pháp cho việc kiểm tra để xác định xem một hệ điều hành hiện đang sử dụng các đĩa cơ bản hay các đĩa động có khác biệt đôi chút sự khác biệt này phụ thuộc vào phiên bản Windows đang được sử dụng. Nhìn chung bạn nên mở Disk Management Console bằng cách nhập vào lệnh tại nhắc lệnh Run bên trong hệ điều hành khách. Chúng tôi đã đưa ra một capture màn hình của Disk Management Console trong hình A. Nếu quan sát Disk 0 bạn có thể thấy được rằng nó là một đĩa động. Trong một số trường hợp bạn có thể kích chuột phải vào đĩa không phải các phân vùng trên đĩa và chọn lệnh Convert to Basic từ menu xuất hiện. Hình A Bằng cách quan sát Disk Management Console bên trong máy ảo bạn có thể chỉ thị cho hệ điều hành khách được cấu hình để xử lý các ổ đĩa ảo như các ổ đĩa cơ bản hoặc như các đĩa động. Để trình bày một bài giới thiệu đầy đủ về sự khác biệt giữa các đĩa động và đĩa ảo vượt quá phạm vi của bài viết này. Ở đây bạn cần biết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    8    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
22    4    0    13-08-2020
449    5    0    13-08-2020
16    4    0    13-08-2020
9    6    0    13-08-2020
9    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0