TAILIEUCHUNG - Cách trồng cây măng cụt

Măng cụt được Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích trồng do diện tích canh tác ở nước ta và cả thế giới chưa đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Cây măng cụt trồng rất thích hợp ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL. | r 1 J Ầ V w J Cách trông cây măng cụt Nguồn Măng cụt được Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến khích trồng do diện tích canh tác ở nước ta và cả thế giới chưa đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng. Cây măng cụt trồng rất thích hợp ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL. Chuẩn bị đất Cày bừa kỹ lên liếp và đào hố như những loại cây ăn trái khác. Trồng với khoảng cách 7-10m mật độ 100-200cây ha . Không nên trồng quá dày vì cây có tán lớn 7-10m sau 30 năm tuổi . Nếu trồng xen trong vườn dừa nên đặt cây giữa 4 gốc dừa. Kỹ thuật trồng Cây con cao 50cm trước khi trồng nên cắt bớt phiến lá còn 1 2 để giảm thoát nước. Nên trồng cây con vào đầu mùa mưa để giảm chi phí tưới. Cây con khó sống ngoài trảng nên cần được che mát 4-5 năm đầu. Có thể trồng xen măng cụt với chuối hoặc xen dưới tán dừa để che mát nhất là những vùng mùa khô kéo dài. ở vườn trồng thuần măng cụt có thể trồng xen những cây ngắn ngày để tăng thu nhập. Măng cụt trồng xen trong vườn dừa không cần trồng xen thêm những cây khác. Chấm dứt xen khi cây đã trưởng thành 8-10 năm tuổi . Sau khi ngưng trồng xen cần che phủ đất bằng những cây họ Đậu nhất là trong mùa khô để giảm bốc hơi nước tránh ít nhất ở 30cm xung quanh gốc đến tán cây . Cấp- thoát nước Rễ măng cụt tiếp xúc với đất kém khó hút nước vì vậy cần tưới và chăm sóc thường xuyên. Tuy nhiên nếu bị ngập cây sẽ chết do đó trong mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt. Phân bón Măng cụt rất ưa phân chuồng. Ngoài ra bón đạm cũng giúp cây tăng trưởng nhanh. Hiện chưa có nghiên cứu nào khuyến cáo công thức phân cho măng cụt. Nhưng theo kinh nghiệm của một số nhà vườn chuyên canh bà con có thể áp dụng theo cách sau Trong năm đầu có thể bón 50-100g phân cây hoặc 20-40g urê vào 1 tháng sau khi trồng và 50-100g hoặc 20-40g urê vào 6 tháng sau. - Nên tăng dần lượng phân trong giai đoạn tăng trưởng. Khi cây bắt đầu cho trái bón 500g cây phân NPK 20-20-15 vào đầu và cuối mùa mưa. Lượng phân tăng khi cây lớn và cho nhiều trái. Cây trưởng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN