TAILIEUCHUNG - Sổ tay phóng viên – Phần 8 - Bắt đầu viết bài

Phương pháp viết tin cơ bản • Hãy suy nghĩ xem bạn nói gì nếu một ai đó hỏi: " Có tin gì mới?" • Viết các câu ngắn. • Tốt nhất là mỗi câu một ý. • Hãy bắt đầu với Cái Gì, sau đó chuyển sang Như Thế Nào và Tại Sao một cách lô gíc. • Thêm Tại Sao vào phần dẫn thường làm phức tạp bài viết. • Hãy tỏ ra độc đáo. Tránh dùng những câu nói rập khuôn (clichés). • Hãy dùng các động từ ở thể. | Sổ tay phóng viên - Phần 8 Bắt đầu viết bài Phương pháp viết tin cơ bản Hãy suy nghĩ xem bạn nói gì nếu một ai đó hỏi Có tin gì mới Viết các câu ngắn. Tốt nhất là mỗi câu một ý. Hãy bắt đầu với Cái Gì sau đó chuyển sang Như Thế Nào và Tại Sao một cách lô gíc. Thêm Tại Sao vào phần dẫn thường làm phức tạp bài viết. Hãy tỏ ra độc đáo. Tránh dùng những câu nói rập khuôn clichés . Hãy dùng các động từ ở thể chủ động. Ai đó làm gì đó trong câu của bạn. Tránh đưa quá nhiều sự kiện. Dùng càng ít con số càng tốt. Hãy lập đề cương cho câu chuyện của bạn. Thử xem nên bắt đầu từ đâu kết thúc ở đâu và làm thế nào để đi tới đó. Hãy dùng gạch đầu dòng. Bạn đã tạo ra một cái bản đồ. Bạn có thể quay trở lại hay đi vòng nhưng bạn phải tin tưởng rằng bạn đang đi đúng hướng. Hãy tự hỏi Đâu là điểm chính ta muốn trình bày rõ ràng . Ghi chép những chi tiết hỗ trợ chính. Rồi xác định trở ngại chính. Sự sắp xếp theo niên đại có thể là hữu ích. Với một số câu chuyện có thể tiến triển theo trình tự thời gian . Hãy viết lời dẫn trước. Hãy tự hỏi cái gì mới Luôn xác lập cái gì xảy ra trước khi chuyển sang tại sao như thế nào. Nếu lời dẫn cồng kềnh quá thì hãy xem bạn có đưa vào đó quá nhiều lời giải thích không. Thêm một gợi ý nữa nếu bạn cảm thấy bí khi viết lời dẫn hãy xem dòng cuối cùng bạn viết. Thường dòng cuối thường chứa đựng ý nghĩ có thể dùng để bắt đầu lời dẫn. Bắt đầu bất cứ phần nào Nếu bạn đã có một kế hoạch thì chẳng có lý do gì lại phải bắt đầu từ lời dẫn mặc dù đó là điểm bắt đầu câu chuyện . Tom Kennedy của chương trình thời sự CBC đôi khi viết phần kết trước để anh ta biết là mình phải đi đâu. Hoặc bạn có thể bắt đầu từ đoạn giữa có lẽ là giải thích một chút về bối cảnh. Nên một khi bạn đã xác định được phần kết hay phần bối cảnh rắc rối hãy bắt tay vào viết lời dẫn. Viết đơn giản Trước hết hãy cố gắng viết đơn giản. Khi hai nhà du hành vũ trụ Mỹ Neil Armstrong và Edwin Buzz Aldrin làm nên lịch sử tờ Thời báo Niu-yook mở đầu bài phóng sự của họ với câu dẫn sau Houston 20 7

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0