TAILIEUCHUNG - Khôi phục thảm họa cho Hyper-V – Part 2

Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với các bạn về các cơ chế của snapshot trong Hyper-V bằng cách giới thiệu cho các bạn cách cách làm việc với chúng. | Khôi phục thảm họa cho Hyper-V - Phần 2 Nguồn Quản trị mạng - Trong phần hai này chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với các bạn về các cơ chế của snapshot trong Hyper-V bằng cách giới thiệu cho các bạn cách cách làm việc với chúng. Giới thiệu Trong phần đầu tiên của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn thời điểm thích hợp và không thích hợp đối với việc sử dụng các snapshot máy ảo và cách làm việc của các snapshot như thế nào. Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng các snapshot như thế nào. Tạo một snapshot Thủ tục cho việc tạo một snapshot thực sự rất đơn giản. Nếu quan sát vào hình A bên dưới bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã mở giao diện điều khiển Hyper-V Manager và đã chọn một trong các máy ảo hiện đang hoạt động. Nếu quan sát cột bên phải của giao diện điều khiển bạn có thể thấy rằng nó được phân thành hai phần một phần trên và một phần dưới. Phần trên có chứa các mục action gắn liền với máy chủ. Phần dưới chứa các mục cụ thể cho máy ảo hiện được chọn. Tùy chọn thứ ba ở phía dưới là Snapshot. Hình A Cột bên phải có chứa tùy chọn tạo một snapshot của máy ảo được chọn Khi bạn kích vào nút Snapshot Hyper-V sẽ bắt đầu việc chụp một snapshot. Quá trình không mất quá nhiều thời gian. Nếu quan sát trong hình B bạn có thể thấy chúng tôi có thể kích nút capture màn hình quá trình snapshot đã được 25 . Hình B Chỉ mất vài giây để tạo một snapshot Sau khi tạo một snapshot snapshot sẽ xuất hiện trong panel Snapshots phía dưới danh sách các máy ảo. Nếu quan sát trong hình C bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã capture hai snapshot cả hai đều được liệt kê trong một cây snapshot. Lý do tai sao các snapshot được liệt kê theo cách này là vì các snapshot có tính tích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    4    0    14-08-2020
5    8    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
94    7    0
2    4    0