TAILIEUCHUNG - Cách khám phá System Configuration Utility

Trong số nhiều thuật sĩ (wizard) và tiện ích được tích hợp trong Microsoft Windows XP, System Configuration Utility hay MSCONFIG là một tiện ích khá hữu dụng được giới thiệu trong dòng hệ điều hành Windows . | Khám phá System Configuration Utility Nguồn Quản trị mạng - Trong số nhiều thuật sĩ wizard và tiện ích được tích hợp trong Microsoft Windows XP System Configuration Utility hay MSCONFIG là một tiện ích khá hữu dụng được giới thiệu trong dòng hệ điều hành Windows . Tiện ích này cho phép người dùng hiệu chỉnh file boot và những tham số khởi động khi khắc phục các vấn đề phát sinh trong quá trình khởi động. Khởi chạy MSCONFIG Để sử dụng MSCONFIG click vào nút Start và chọn Run. Trong hộp Run nhập MSCONFIG sau đó click OK. Hộp thoại System Configuration Utility sẽ hiện ra. Bạn phải đăng nhập hệ thống với quyền admin mới có thể khởi chạy MSCONFIG. Cửa sổ MSCONFIG chứa 6 tab gồm General Services và Startup. Tab General Tab này cung cấp một số tùy chọn cơ bản cho quá trình khởi động máy. Cài đặt mặc định cho tiện ích này là Normal Startup. Ngoài ra còn có hai tùy chọn khác là Diagnostic Startup và Selective Startup. Diagnostic Startup chỉ cho phép người dùng khởi động máy với một số thiết bị và dịch vụ cơ bản cần thiết cho sự vận hành của máy. Tùy chọn khởi động này cung cấp một môi trường sạch cho quá trình gỡ rối. Selective Startup cung cấp nhiều tùy chọn khởi động khác nhau mà người dùng có thể sử dụng để gỡ rối. Theo mặc định mọi tùy chọn trong Selective đều được chọn sẵn. Tuy nhiên việc hủy chọn một trong số những tùy chọn đã được chọn trước đó cho phép người dùng chặn một hay nhiều tùy chọn Selective Startup khởi chạy. Ví dụ nếu một chương trình nào đó được khởi chạy trong quá trình khởi động hệ thống gây lỗi thì bạn có thể hủy chọn tùy chọn Load Startup Items để chặn mọi chương trình khởi chạy trong khi hệ thống khởi động. Mặc dù thao tác này không giúp người dùng xác định chính xác chương trình nào gây lỗi nhưng nó lại giúp cô lập lỗi đó trong một phạm vi nhất định. Cần lưu ý bạn không thể lựa chọn Use Modified nếu không thực hiện thay đổi trong tab sẽ được nhắc đến trong phần tiếp theo . Sau cùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0