TAILIEUCHUNG - Để website luôn online với cluster Apache High Availability Linux

Cluster sửa chữa lỗi (failover cluster) được dùng để đảm bảo tính sẵn sàng cho các dịch vụ và ứng dụng hệ thống khi bị tấn công, xử lý các lỗi phần cứng và rủi ro do môi trường. | Để website luôn online với cluster Apache High Availability Linux Nguồn Cluster sửa chữa lỗi failover cluster được dùng để đảm bảo tính sẵn sàng cho các dịch vụ và ứng dụng hệ thống khi bị tấn công xử lý các lỗi phần cứng và rủi ro do môi trường. Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức thực hiện một cluster Apache hai nút chắc chắn tin cậy và hiệu quả cao với ứng dụng thú vị của dự án The High-Availability Linux. Cluster này đã được kiểm tra trên các phân phối Fedora Core 5 Centos và Ubuntu LTS server. Trong môi trường cluster hệ thống có tính sẵn sàng cao high ability - HA chịu trách nhiệm bắt đầu và kết thúc các dịch vụ cài đặt và gỡ bỏ tài nguyên giám sát khả năng sẵn sàng của hệ thống trong môi trường cluster và điều khiển quyền sở hữu địa chỉ IP ảo chia sẻ giữa các nút cluster. Dịch vụ heartbeat trung tâm cung cấp các tính năng cơ sở cần thiết cho hệ thống HA. Cấu hình cluster phổ biến nhất là standby sẽ được mô tả dưới đây. Trong cấu hình cluster này một nút thực hiện tất cả các việc còn các nút khác ở trạng thái nghỉ ngơi. Heartbeat giám sát sức khoẻ của từng dịch vụ cụ thể thông thường qua một giao diện Ethernet phân tách vốn chỉ dùng cho hệ thống HA sử dụng câu lệnh đặc biệt ping. Nếu vì một lý do nào đó nút đang thực hiện bị hỏng heartbeat sẽ chuyển tất cả thành phần HA sang nút khoẻ mạnh khác. Khi nút cũ phục hồi nó có thể khôi phục lại tình trạng cũ trước đó của mình. Cài đặt và cấu hình Để kiểm tra hệ thống High Availability Linux bạn cần một bộ điều hợp Ethernet thứ hai trên từng nút dành cho heartbeat. Cài đặt Web server Apache và chương trình heartbeat phải trên cả hai nút. Nếu gói heartbeat không nằm trong bất kỳ phần lưu trữ của các phân phối đã có bạn có thể download tại đây. Trên server Centos tôi dùng yum để cài đặt phần mềm cần thiết yum install -y httpd heartbeat Các file cấu hình cho hearbeat không nằm ở nơi phần mềm được cài đặt. Bạn cần copy chúng từ thư mục documentation tới thư mục etc cp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    13-08-2020
4    9    0    13-08-2020
5    8    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN