TAILIEUCHUNG - E-Commerce 101: làm thế nào để bắt đầu bán hàng trực tuyến

Nếu bạn quyết định kinh doanh trực tuyến, có vài việc bạn cần chú ý trước khi khai trương. Đầu tiên, bạn sẽ phải viết những điều khoản riêng để bảo vệ công ty của bạn và tạo niềm tin cho khách hàng. Mua hàng trực tuyến dựa trên niềm tin, và khách hàng xứng đáng được biết bạn dự định làm gì với những dữ liệu bạn thu thập. Thứ 2, bạn sẽ cần phải chắc chắn là những giao dịch trực tuyến của bạn được an toàn. Sự mật hóa SSL (secure socket layer) bảo vệ những thông tin. | E-Commerce 101 làm thế nào để bắt đầu bán hàng trực tuyến Nếu bạn quyết định kinh doanh trực tuyến có vài việc bạn cần chú ý trước khi khai trương. Đầu tiên bạn sẽ phải viết những điều khoản riêng để bảo vệ công ty của bạn và tạo niềm tin cho khách hàng. Mua hàng trực tuyến dựa trên niềm tin và khách hàng xứng đáng được biết bạn dự định làm gì với những dữ liệu bạn thu thập. Thứ 2 bạn sẽ cần phải chắc chắn là những giao dịch trực tuyến của bạn được an toàn. Sự mật hóa SSL secure Socket layer bảo vệ những thông tin nhạy cảm của khách hàng bao gồm những thông tin cá nhân và thông tin về thẻ tín dụng trong những lần giao dịch trực tuyến. Nhiều công ty cung cấp trang chủ sẽ cho phép bạn chia sẻ giấy chứng nhận SSL của họ. Nếu bạn thích có riêng cho mình bạn có thể trả 100 - 350 USD 1 năm. Một shopping cart cần thiết cho bất cứ cửa hàng kinh doanh trực tuyến nào. Có nhiều ứng dụng cart để lựa chọn vì thế phải chắc chắn cái bạn chọn dễ cài đặt và sử dụng. Hãy thử vài lần mua bán với chương trình cart của bạn để chắc chắn nó dễ sử dụng và dễ hiểu. Bạn cũng sẽ cần một cách chấp nhận thanh toán trực tuyến. Bạn có nhiều lựa chọn thanh toán trực tuyến hơn bao giờ hết. Có thể đơn giản như một tài khoản PayPal hay phức tạp như tài khoản thương mại của bạn. Nếu bạn chọn tài khoản thương mại bạn sẽ cần phải quyết định cách lập kế hoạch cho quá trình thanh toán trong thời hạn khi khách hàng nhập dữ liệu và nơi bạn xử lý tất cả những đơn đặt hàng cùng lúc hay qua điện thoại. Đáp ứng đơn đặt hàng là một khía cạnh của bán hàng trực tuyến thường không nhận thấy. Thời gian bốc dỡ hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc làm khách hàng hài lòng. Trước khi bạn kết thúc với những đơn đặt hàng ùn đống cần được gửi hãy chắc chắn là hệ thống hiện tại của bạn có thể xử lý hàng đống đơn đặt hàng được gửi tới. Đặt hàng qua điện thoại cũng thường bị phớt lờ vì một số khách hàng vẫn không thoải mái cung cấp thông tin về thẻ tín dụng trên Internet. Số điện thoại không mất tiền là một khoản chi

TÀI LIỆU LIÊN QUAN