TAILIEUCHUNG - Bón phân cho sầu riêng thế nào để quả khỏi sượng?

Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng sầu riêng ở Nam bộ thì sầu riêng rất "kị" loại phân có chứa clo (như clorua kali, clorua canxi, muối ăn, tro bếp ) vì dễ làm trái sượng. | Bón phân cho sầu riêng thế nào để quả khỏi sượng Nguồn Theo kinh nghiệm của nhiều người trồng sầu riêng ở Nam bộ thì sầu riêng rất kị loại phân có chứa clo như clorua kali clorua canxi muối ăn tro bếp. vì dễ làm trái sượng. Các loại phân hỗn hợp nếu có 3 màu màu đỏ của phân thường do nhà sản xuất trộn bằng clorua kali nên không phù hợp cho sầu riêng đang mang trái. Ngược lại bón thừa nguyên tố magiê cũng làm trái bị sượng nhất là trong trường hợp thiếu canxi vì vậy không nên bón các loại phân hỗn hợp giàu nguyên tố magiê. Nên dùng các loại phân hỗn hợp NPK có chứa lưu hùnh S ví dụ như 20-20-15-13S hay 16-16-8-13S như bạn đang sử dụng vì cây cần nhiều lưu hùynh để tạo mùi thom của trái. Cũng có thể cung cấp lưu hùynh cho cây ở dạng phân SA đạm có lưu hùynh hay sunfat kali kali có chứa lưu hùynh để tăng phẩm chất trái. Có thể bón phân NPK cho sầu riêng ở giai đoạn cho trái với tỷ lệ 4 2 1 gồm 600g phân 20-20-15 có S 0 5kg supelân 0 5kg urê mỗi gốc. Số lượng phân này được tăng dần 15-20 cho mỗi năm đến khi cây có trái ổn định 10-12 năm tuổi . Lượng phân này được chia bón làm 4 lần như sau Bón ngay sau khi thu hoạch xong với 1 2 lượng urê 1 2 supe lân 1 3 lượng NPK. Bón lần 2 trước khi cây ra hoa 15-20 ngày với số lượng như lần 1. Bón lần 3 sau khi đậu trái 1 tháng với lượng 1 6 lượng NPK. Bón tiếp 1 6 lượng NPK còn lại sau lần bón thứ 3 một tháng. Trên đất nghèo dinh dưỡng hàng năm nên bón thêm 20-30kg cây phân hữu co đã ủ hoai mục để tăng thêm nguồn dinh dưỡng cho cây và góp phần cải thiện đất quanh vùng rễ nhằm giúp cho các vi sinh vật hoạt động tốt hon giúp cho rễ dễ hấp thu hon. Ngoài ra để tăng khả năng đậu trái và chất lượng của sầu riêng có thể phun thêm các loại phân bón lá đặc biệt là các loại phân bón lá có chứa Bo B dung dịch có chứa 0 05 Borax vào thời kỳ cây ra nụ hoa để dễ đậu trái hon. Sở dĩ có hiện tượng trái sầu riêng bị sượng hay phẩm chất kém là do có sự cạnh tranh dinh dưỡng giữa trái và các lá non đọt non hình thành trong thời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN