TAILIEUCHUNG - Những điều cần tránh trong một kế hoạch tiếp thị

Kế hoạch tiếp thị được sử dụng với chức năng định hướng và đưa ra kế hoạch hành động để phát triển hoạt động kinh doanh của một công ty. Kế hoạch cũng cần thể hiện tính linh động vì khi bạn bắt đầu thử nghiệm và đo lường hiệu quả của những chiến thuật áp dụng, bạn sẽ cần điều chỉnh kế hoạch theo thời gian để nắm bắt thị trường hay gia tăng thị phần. | HT1 - Ầ Ầ Á r 1 Á V J 1 Ấ 1 1 Á Ấ Những điêu cân tránh trong một kê hoạch tiêp thị Kế hoạch tiếp thị được sử dụng với chức năng định hướng và đưa ra kế hoạch hành động để phát triển hoạt động kinh doanh của một công ty. Kế hoạch cũng cần thể hiện tính linh động vì khi bạn bắt đầu thử nghiệm và đo lường hiệu quả của những chiến thuật áp dụng bạn sẽ cần điều chỉnh kế hoạch theo thời gian để nắm bắt thị trường hay gia tăng thị thể nói rằng một bản kế hoạch tốt không cần phức tạp. Tuy nhiên có một số điểm cần tránh khi bạn triển khai kế hoạch tiếp thị để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh. Luôn nhớ rằng kế hoạch tiếp thị tốt nhất là sự kết hợp tổng lực giữa 2 yếu tố là chiến lược và chiến thuật. Bạn không thể thực hiện tốt 1 trong 2 yếu tố nếu thiếu yếu tố còn lại. Đừng bao giờ đi quá xa những nguyên tắc căn bản này. Những ý tưởng mang tính chủ quan và đầy thu hút như hình ảnh thương hiệu và sáng tạo là những công cụ tiếp thị hiệu quả nhưng nó không quan trọng bằng việc bám theo những nguyên tắc cơ bản. Khi viết một kế hoạh tiếp thị cần tránh 5 điểm sau đây 1. Dồn quá nhiêu thứ vào kê hoạch Thứ ở đây được hiểu là bất kì thông tin không liên quan tới số liệu chiến lược hay chiến thuật. Những thông tin mang tính chất chung chung cũng được xếp vào loại này. Những câu miêu tả thị trường mục tiêu như tất cả mọi người hay trung niên trên 40 vẫn chưa mang tính cụ thể và có thể gây cho bạn nhiều khó khăn sau này. Hãy học cách suy nghĩ theo hướng thị trường ngách . Thay vì tất cả mọi người hãy cụ thể và chi tiết hơn như thanh niên trên 16 tuổi thích du lịch và thể thao những phụ nữ trung niên trên 40 mua sắm ít nhất 3 lần tuần thay vì phụ nữ trung niên trên 40 . Hãy luôn nhớ rằng tiếp thị là mua khách hàng. Hãy thử tưởng tượng bạn đi vào cửa hiệu rau quả và mua mọi thứ. Dĩ nhiên bạn có thể muốn như vậy nhưng thực tế thì số tiền của bạn không cho phép làm điều đó. Theo ngôn ngữ của tiếp thị có nghĩa là bạn mua những khách hàng lý tưởng nhất với nguồn lực sẵn có. Vì thế .

TÀI LIỆU HOT