TAILIEUCHUNG - Giới thiệu về sự ảo hóa hệ điều hành

Sau sự ảo hóa máy chủ và ảo hóa ứng dụng, không gian ảo hóa tiếp tục có những bước tiến triển sang mức tiếp theo. Cùng với VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Operating System (OS) Virtualization - ảo hóa hệ điều hành là một trong số các công nghệ đang ngày càng phổ biến trên thị trường hiện nay. | Giới thiệu về sự ảo hóa hệ điều hành Nguồn Wilco van Bragt Giới thiệu Quản trị mạng - Sau sự ảo hóa máy chủ và ảo hóa ứng dụng không gian ảo hóa tiếp tục có những bước tiến triển sang mức tiếp theo. Cùng với VDI Virtual Desktop Infrastructure Operating System OS Virtualization - ảo hóa hệ điều hành là một trong số các công nghệ đang ngày càng phổ biến trên thị trường hiện nay. Trong phần một này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số kiến thức cơ bản về sự ảo hóa hệ điều hành. Trong phần hai sắp tới chúng tôi dự định sẽ tiếp tục giới thiệu về các khả năng có thể mở ra những ưu điểm cũng như nhược điểm và trạng thái hiện hành của công nghệ này. Ảo hóa hệ điều hành là gì Với một hệ điều hành ảo hóa thì không có gì được cài đặt trước hoặc được load vĩnh viễn trên một thiết bị cục bộ và cũng không cần đến ổ đĩa cứng. Mọi thứ đều được chạy từ mạng bằng một đĩa ảo. Với những cung cấp hiện nay đĩa ảo này quả thực là một file image được lưu trữ trên máy chủ từ xa SAN hoặc NAS. Máy khách sẽ được kết nối thông qua mạng vào đĩa ảo và sẽ khởi động với hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ đĩa ảo. Có hai kiểu ổ đĩa ảo trong các cung cấp hiện nay đó là Private Virtual Disk Private virtual disk chỉ được sử dụng bởi một máy khách cũng giống như một ổ đĩa cứng nội bộ. Phụ thuộc vào các quyền đã được gán người dùng có thể lưu các thông tin trên đĩa ảo. Chính vì vậy khi máy khách được khởi động lại các thiết lập sẽ được duy trì cũng giống như làm việc với ổ đĩa cứng vật lý. Shared Common Virtual Disk Một đĩa ảo chia sẻ được sử dụng bởi nhiều máy khách cùng một lúc. Trong quá trình sử dụng những thay đổi được lưu lại trong các cache riêng tuy nhiên khi máy khách shut down hoặc khởi động lại hì cache sẽ bị xóa sạch. Nói theo cách khác khi máy khách khởi động nó sẽ sử dụng cấu hình mặc định hiện hữu trên đĩa ảo. Các ổ đĩa này sẽ sắp xếp hoặc bảo đảm mỗi một máy khách đều có một bộ nhận dạng duy nhất trong cơ sở hạ tầng như một miền của Windows . Virtual Disk được tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    15    0