TAILIEUCHUNG - Đề số 2 - Đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban

Tham khảo tài liệu đề số 2 - đề tổng hợp luyện thi đại học môn toán chương trình không phân ban , tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU SỐ 2 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề PHẦN DÙNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số (1) (m là tham số) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1 . 2. Tìm m để điểm M (1;16) nằm trên đường thẳng qua hai điểm cực đại, điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (1) . Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình : 2. Giải hệ phương trình : a) Giải hệ phương trình (1) khi m = 1. b) Tìm m để hệ phương trình (1) có nghiệm thực. Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): và đường thẳng d : . 1. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng khoảng cách từ M đến gốc tọa độ O. 2. Viết phương trình hình chiếu d’ của đường thẳng d trên mặt phẳng (P). Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân : 2. Cho tam giác ABC, tìm giá trị lớn nhất của . PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn Câu hoặc Câu Theo chương trình THPT không phân ban (2 điêm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, hãy tìm tọa độ điểm A trên đường thẳng và điểm B trên đường thẳng sao cho OAB là tam giác đều, với O là gốc tọa độ . 2. Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Niuton của , biết rằng n là số nguyên dương thõa mãn đẳng thức . Câu Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điêm) 1. Giải bất phương trình : 2. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a và SA = SB = SC = .Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu S ngoại tiếp hình chóp. Tìm khoảng cách từ tâm I của (S) đến mặt phẳng (ABC). -------------------------------Hết--------------------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN