TAILIEUCHUNG - Một số vụ kiện chống bán phá giá EU- TQ

Điều kiện đưa ra các bằng chứng vụ kiện bán phá giá thiệt hại gây ra, xác định chính xác loại hàng hóa và danh tính các nhà sản xuất. | Gin Gide Logretle nouel TYPICAL ANTIDUMPING CASES IN EU CHINA BAN PHÁP CHỂ - VCCI So 9 Đào Duy Anh Hà Nội Việt Nam ĐT 84-4-5771458 Email bpc-vcci@ Website VCCI EU Trung Quoc TYPICAL ANTIDUMPING CASES IN EU CHINA SÁCH SONG NGŨ - BILINGUAL BOOK MỌT SO V KIỆH CHÓNG BÁN PHÁ GIÁ TẠI EU Trung Quoc - . . CÁC VỤ KIẸN CHONG BÉN PHA GIÁ TI El BIỂU 01 MỌT SO VỤ KIÊN CHONG BÁN PHÁ GIÁ TẠI EO - TRONG QUOC SÁCH SONG NGỦ HÀ NỘI 2007 LƠI NOI ĐAU Với việc Việt Nam trở thành thành viên WTO các doanh nghiệp Việt Nam đang đúng trước nhũng co hội to ớn trong việc tiếp cận các thị trường xuất khẩu đấy tiềm năng. Tuy nhiên co hội này đi kèm vói thách thúc không nhỏ đặc biệt à từ các rào cản thị truòng mà kiện chống bán phá giá à một trong nhũng biện pháp đáng ngại nhất. Trên thục tế hàng hoá Việt Nam xuất khẩu cũng đang dằn trở thành dối tượng của các vụ kiện chống bán phá giá ở nhiều thị trường Hoa Kỳ Eu Canada Mexico Peru Achentina. . Hàng hoá bị kiện à nhũng sản phẩm mà chúng ta có thê mạnh xuất khẩu thuỷ sản giây dép gạo . Nhung nhũng mặt hàng chúng ta xuất khẩu vói số lượng chua đáng kể cũng dã bị kiện đèn huỳnh quang ván ướt sóng vòng khuyên kim oại . . Do dó các doanh nghiệp Việt Nam cấn dược trang bị nhũng hiểu biết co bản vẽ thục tê các vụ kiện chống bán phá giá dể từ dó có biện pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại. Phòng Thuong mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vói sụ hỗ trọ của Văn phòng Luật su G DE LOYRETTE NOYEL xin trân trọng giới thiệu cuốn Một số vụ kiện chống bán phá giá tại EU-Trung Quốc - cuốn sách dấu tiên trong Tập sách Nghiên cứu vụ việc vẽ chống bán phá giá và các rào cản thuong mại trong khuôn khổ Chuông trình hỗ trọ doanh nghiệp về các rào cán thuong mại quốc tế của vcc . Hy vọng cuôh sách có thể dem lại các thông tin bổ ích cho doanh nghiệp và các dộc giả thông qua nhũng chi tiết thục tế của các vụ kiện chống bán phá giá dã diễn ra cùng vói các bài học rút ra từ các vụ việc này. PHÒNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    5    0    13-08-2020
85    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN