TAILIEUCHUNG - Hyper-V và các ứng dụng kế thừa - Phần 4

Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn đến phần đồ họa trong quá trình cài đặt Windows NT. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ tiếp tục những gì đang giới thiệu trong phần trước. | Hyper-V và các ứng dụng kế thừa - Phần 4 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách sử dụng Hyper-V với các ứng dụng kế thừa bằng cách hoàn tất cài đặt hệ điều hành. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn đến phần đồ họa trong quá trình cài đặt Windows NT. Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ tiếp tục những gì đang giới thiệu trong phần trước. Tiếp tục quá trình cài đặt Windows NT Đến điểm này trong quá trình cài đặt Setup sẽ khởi chạy Windows NT Setup Wizard xem thể hiện trong hình A. Hình A Bắt đầu phần đồ họa của quá trình cài đặt Kích Next để băng qua màn hình chào của wizard bạn sẽ được đưa đến màn hình yêu cầu nhập vào tên của bạn và tên của tổ chức. Nhập vào các thông tin cần thiết đó và kích Next. Tiếp đó bạn sẽ thấy màn hình yêu cầu bạn nhập vào CD key. Sau khi nhập vào CD key bạn hãy kích Next. Khi đó bạn sẽ được nhắc nhở nhập vào tên máy tính. Tên máy tính mà bạn sẽ nhập vào về bản chất là tên NetBIOS. Nó phải có khoảng 15 ký tự hoặc ít hơn có thể không gồm các ký hiệu đặc biệt và không là định dạng FQDN. Kích Next bạn sẽ bị hỏi liệu có thích máy chủ thực hiện như một domain controller chính backup domain controller hay chỉ là một máy chủ độc lập. Đây là một quyết định quan trọng trong quá trình cài đặt Windows NT. Tuy nhiên có rất nhiều thứ đã thay đổi so với những thời Windows NT. Mặc dù Windows 2000 có khả năng tương thích với Windows NT nhưng Windows NT không thể cùng tham gia trong một Active Directory đời mới. Windows Server 2008 không hỗ trợ các máy chủ Windows NT trong Active Directory. Windows Server 2003 hỗ trợ các máy chủ Windows NT nhưng chỉ khi Active Directory chạy trên chế độ Windows 2000 Mixed Mode. Rõ ràng nếu bạn có các máy chủ Windows NT trên mạng của mình và muốn ảo hóa nó thì Active Directory cần phải chắc chắn chạy trong chế độ cần thiết. Nếu Active Directory đang chạy trong chế độ Windows 2000 Mixed Mode thì bạn không

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0