TAILIEUCHUNG - Nên tiếp thị như thế nào trong thời suy thoái

Nên tiếp thị như thế nào trong thời suy thoái Sau hai thập kỷ tăng trưởng bền vững, với các nhà tiếp thị, suy thoái là một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Một việc mà hầu hết các công ty phải thực hiện, dưới sự chỉ đạo của bộ phận tài chính là cắt giảm chi tiêu marketing. | Nên tiêp thị như thê nào trong thời suy thoái Sau hai thập kỷ tăng trưởng bền vững với các nhà tiêp thị suy thoái v ĩ là một điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Một việc mà hầu hết các công ty phải thực hiện dưới sự chỉ đạo của bộ phận tài chính là cắt _. .A . d giảm chi tiêu marketing. Vậy thì câu hỏi mà các nhà tiếp thị quan tâm là nên thực hiện các hoạt động nào để duy trì thương hiệu trong thời kỳ suy thoái Câu trả lời nằm trong cách hiểu về suy thoái thực sự có ý nghĩa như thế nào với con người. Cho đến nay người ta chỉ thấy suy thoái làm mức độ giàu có của họ bị giảm nhanh chóng. Việc làm bị cắt giảm và cơ hội kinh doanh bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên đó mới chỉ là ảnh hưởng vật chất của suy thoái ảnh hưởng về tâm sinh lý có tác động mạnh mẽ hơn nhiều tới thái độ và hành vi của người tiêu dùng. Giờ đây hàng ngày chúng ta đọc thấy nhiều tin tức tiêu cực trên báo chí. Vợ chồng bạn bè mặt mày chán nản than phiền về tương lai u ám. Kết quả là thái độ của mọi người trong thời kỳ suy thoái nói chung đều trở nên tiêu cực. Mọi người cảm thấy thất vọng và có cảm giác bị mất lòng tin. Họ trở nên hoài nghi và chuyển sang sống khép kín tập trung cho những việc nhỏ hơn liên quan đến cuộc sống của họ. Họ đề cao các giá trị truyền thống và hoạt động trong gia đình. Họ không nghĩ lạc quan về những gì sắp tới thay vào đó họ hồi tưởng lại những thời gian đã qua. Tư tưởng của mọi người chuyển từ ý thức sống là phải tận hưởng ngay bây giờ sang cần phải điều chỉnh lại việc chi tiêu sinh hoạt . Điều này dẫn đến việc họ cân nhắc nhiều hơn khi chi tiêu không phải vì họ có ít để tiêu có thể một số trường hợp là như vậy mà đơn giản họ nghĩ đó là việc họ nên làm trong thời gian khó khăn này. Đề cao sự tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống Eye on Asia một nghiên cứu độc quyền của Tập đoàn Grey đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng như người châu Á muốn gì từ các công ty quảng bá thương hiệu các hoạt động tiếp thị và việc trao đổi thông tin giữa họ và những nhà tiếp thị nên như thế .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN