TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật khảo sát trực tiếp

Soi tươi không nền: Mục đích: Quan sát di động của vi khuẩn, Phát hiện phẩy khuẩn tả. Phương pháp: Huyền dịch (vi khuẩn, bệnh phẩm). Soi tươi có nền: Mục đích: phát hiện vi khuẩn, ký sinh trùng, hồng cầu bạch cầu trong dịch não tủy, pháp: huyền dịch (vi khuẩn, bệnh phẩm) | KỸ THUẬT KHAO SẬT TRỰC TIÈP Pham Thai Bình 1 2 Chuan bị phết nhuộm khi thực hiện Nhuộm Gram Gram stain . Nhuộm khang acid Acid fast stain . Nhuộm đơn simple stain . Khi lam phết nhuộm can lựu ý Phải dàn đều phết nhuộm trên lame Phai đế phết nhuộm khộ tự nhiên. Phải cộ định phê t nhuộm bàng càch hơ nhe qua ngộn lựa đền cộn. Không đựơc nựơng phết nhuộm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    15-08-2020
2          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
6    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN