TAILIEUCHUNG - Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - P3

Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình VPN Server. Với mục đích của bài viết, chúng tôi sẽ cài đặt Network Policy Server trên cùng máy tính vật lý được sử dụng cho VPN Server. | Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection - Phần 3 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Trong phần hai của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt một Enterprise Certificate Authority và cách chuẩn bị những phần còn lại của cơ sở hạ tầng mạng cần thiết trong quá trình triển khai và sử dụng Network Access Protection. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình VPN Server. Với mục đích của bài viết chúng tôi sẽ cài đặt Network Policy Server trên cùng máy tính vật lý được sử dụng cho VPN Server. Tuy nhiên trong triển khai bảo mật thực bạn nên sử dụng hai máy tính riêng biệt để cấu hình các role cho các mục đích bảo mật. Việc cấu hình các role trên cùng một máy tính chỉ nên được thực hiện trong môi trường lab. Các nhiệm vụ cấu hình cơ bản Trước khi chúng tôi giới thiệu cho các bạn cách cấu hình máy chủ này để thực hiện như máy chủ VPN bạn phải thực hiện một số nhiệm vụ cấu hình cơ bản. Về cơ bản nghĩa là bạn phải cài đặt Windows Server 2008 và cấu hình để có thể sử dụng một địa chỉ IP tĩnh. Địa chỉ IP tĩnh phải nằm trong cùng dải địa chỉ với domain controller mà bạn đã cấu hình trước đó. Thêm vào đó các thiết lập của máy chủ DNS của máy chủ trong cấu hình TCP IP của nó cần phải trỏ đến domain controller mà bạn đã thiết lập từ trước trong loạt bài này điều này là do nó cũng đang hoạt động như một máy chủ DNS. Sau khi hoàn thành việc thực hiện cấu hình ban đầu cho máy chủ bạn nên sử dụng lệnh PING để thẩm định rằng máy chủ VPN có thể truyền thông với domain controller. Gia nhập một miền Cho đến đây bạn đã chỉ định xong cấu hình TCP IP của máy và đã test thử kết nối của nó đây chính là lúc chúng ta bắt đầu với các nhiệm vụ cấu hình thực. Thứ đầu tiên mà bạn cần phải thực hiện là gia nhập vào một miền mà đã được tạo từ trước trong loạt bài này đối với máy chủ của mình. Quá trình gia nhập vào một miền trong Windows Server 2008 gần giống như trong Windows Server 2003. Để gia nhập vào một miền bạn hãy kích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    5    0    11-08-2020
267    6    0    11-08-2020
39    2    0    11-08-2020
7    6    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0