TAILIEUCHUNG - Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection phần 1

Có thể các bạn đã đọc được rất nhiều tài liệu hoặc bài viết về Network Access Protection (NAP). Đó là một tính năng được thiết kế trong Windows Server 2008 (trước đây có tên mã là Longhorn Server) và đã có một số bài viết về NAP xuất hiện ngay từ khi Windows Server 2008 chưa được phát hành. | Giới thiệu bổ sung về Network Access Protection phần 1 Nguồn Brien M. Posey Quản trị mạng - Có thể các bạn đã đọc được rất nhiều tài liệu hoặc bài viết về Network Access Protection NAP . Đó là một tính năng được thiết kế trong Windows Server 2008 trước đây có tên mã là Longhorn Server và đã có một số bài viết về NAP xuất hiện ngay từ khi Windows Server 2008 chưa được phát hành. Còn giờ đây Windows Server 2008 đã được phát hành rộng rãi đến các nhà sản xuất do vậy tác giả viết bài này muốn nhìn nhận lại toàn bộ các loạt bài mà ông đã viết về NAP. Mặc dù hầu hết các khái niệm đã được giới thiệu trong bài viết vẫn hợp lệ nhưng có một số bước có liên quan tới quá trình thực thi đã có những sự thay đổi đáng kể. Mục tiêu của việc chúng tôi giới thiệu bài này cũng là ý định update những loạt bài viết về NAP trước đây của tác giả. Trong phần đầu tiên của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về NAP và giải thích về cách làm việc của nó. Từ đây chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cho bạn trong toàn bộ quá trình thực thi. Network Access Protection là gì Network Access Protection hoặc NAP như tên vắn tắt vẫn được gọi của nó được tạo ra để giải quyết một số nhược điểm gây thất vọng mà các quản trị viên mạng thường gặp phải. Như một quản trị viên mạng chúng tôi bảo đảm rằng bạn có thể tốn rất nhiều thời gian và sự cố gắng của mình vào việc làm sao cho mạng của mình được an toàn. Tuy nhiên vấn đề mắc phải ở đây là một số máy tính trong mạng lại nằm bên ngoài sự kiểm soát trực tiếp của bạn và có nhiều khó khăn hay đôi khi không thể bảo đảm sự an toàn. Ở đây chúng tôi đang nói về những người dùng từ xa. Quả thực sẽ hoàn toàn rất dễ dàng đối với việc bảo vệ an toàn cho các máy trạm cư trú ở một trong hai dạng trên bạn chỉ có thể tránh được việc bảo mật cho các máy laptop của người dùng miễn là các laptop này là tài sản của công ty. Mặc dù vậy trong nhiều tổ chức người dùng lại thích đăng nhập từ máy tính gia đình của họ bằng một kết nối VPN để họ có thể làm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0