TAILIEUCHUNG - Cài đặt themes cho Ubuntu

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một theme mới trong Ubuntu và cung cấp một số nguồn để tìm theme. | Cài đặt themes cho Ubuntu Nguồn Quản Trị Mạng - Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt một theme mới trong Ubuntu và cung cấp một số nguồn để tìm theme. 1. Đầu tiên bạn cần tìm một số theme để tải về và thử nó. Trang Techie Souls có một danh sách 50 theme đẹp nhất cho Ubuntu để bạn có thể tham khảo và xem xét để tải về. là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm nhiều theme hơn nữa. 2. Khi bạn tải về các theme đừng giải nén chúng. Cứ để chúng dưới dạng file .tar hoặc .gz - chỉ cần nhớ đường dẫn tới nơi chứa nó. Từ menu Ubuntu chọn System - Preferences - Apprearance. 3. Ở trang Appearance Preferences hãy chắc chắn rằng thẻ Theme được chọn. Sau đó nhấn vào nút Install. 4. Chỉ đến file theme mà bạn đã tải về chọn nó và nhấn Open. 5. Theme nay se d oc cai dat. Nh n OK. 6. Nh n vao nut Apply New .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN