TAILIEUCHUNG - Xử lý chanh ra hoa trái vụ

Chanh có thể ra trái quanh năm, nhưng thường tập trung vào tháng mùa mưa khoảng tháng 5 - 6 âm lịch (ÂL). Chanh ra trái rộ nên giá thường thấp. Để tăng hiệu quả kinh tế, anh Nguyễn Văn Bảy ở ấp Hoà Lợi, xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đã có cách xử lý chanh ra hoa sớm rất thành công. | Xử lý chanh ra hoa trái vụ Nguồn Chanh có thể ra trái quanh năm nhưng thường tập trung vào tháng mùa mưa khoảng tháng 5 - 6 âm lịch ÂL . Chanh ra trái rộ nên giá thường thấp. Để tăng hiệu quả kinh tế anh Nguyễn Văn Bảy ở ấp Hoà Lợi xã Lương Hoà huyện Giồng Trôm Bến Tre đã có cách xử lý chanh ra hoa sớm rất thành công. Vào khoảng tháng 3- 4 ÂL sau thu hoạch anh tiến hành tỉa bỏ cành già hư xấu đồng thời phát quang cây che bóng để vườn chanh thông thoáng sau đó bón phân để cây mau hồi phục. Giai đoạn này anh Bảy bón phân hữu cơ như phân bò hoai bón 20- 30kg phân bò phân lân hữu cơ Covac 1-2kg cây áp dụng cho cây 5-7 năm tuổi hoặc sử dụng phân hữu cơ Ba Lá Xanh. Hai tháng sau tháng 6 ÂL bón phân đợt hai cho cây sử dụng phân NPK 16-16-8-13S liều lượng 200- 500g cây. Vào tháng 7 ÂL hái bỏ những trái rải rác trên cây chỉ để những trái sắp thu hoạch với lượng không quá 10 so với tổng số trái cây. Sang tháng 8 ÂL chủ động điều chỉnh nguồn nước ra vào vườn thích hợp tránh để vườn bị ẩm cây sẽ không đủ khả năng ra hoa. Để thúc chanh ra hoa từ 10-8 đến 20-8 ÂL bón phân Đầu trâu AT2 với lượng 1kg cây phân urê 200g cây. Lưu ý bón cách gốc 50cm. Khi chanh ra hoa và đậu trái bằng đầu đũa anh Bảy tiếp tục bón phân dưỡng trái NPK 16-16-8-13S khoảng 300g cây. Trước khi thu hoạch một tháng bón thêm NPK 20-20-15 bón 200g .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN