TAILIEUCHUNG - Điều khiển Service Security bằng Windows Server 2008

Windows Server 2008 của Microsoft có bổ sung thêm một số điều khiển mới về các dịch vụ. Khi kết hợp tất cả điều khiển mà Microsoft cung cấp cho các dịch vụ trong GPO thì bạn hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn về các dịch vụ của mình. | Điều khiển Service Security bằng Windows Server 2008 Nguồn Derek Melber Windows Server 2008 của Microsoft có bổ sung thêm một số điều khiển mới về các dịch vụ. Khi kết hợp tất cả điều khiển mà Microsoft cung cấp cho các dịch vụ trong GPO thì bạn hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn về các dịch vụ của mình. Giới thiệu Gần đây mọi máy chủ mà bạn sở hữu trong môi trường đều sử dụng một số dịch vụ. Các dịch vụ này cung cấp sự truy cập dữ liệu tải nguyên các ứng dụng và vùng quan trọng khác của máy chủ và chức năng mạng. Nếu các dịch vụ này không được bảo vệ thì chúng sẽ trở thành một ứng viên lý tưởng cho những kẻ tấn công. Khi một dịch vụ bị tấn công sự truy cập đối với máy chủ và mạng bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Khả năng của dịch vụ đang bị phá hoại cũng đặt trong tình trạng nguy hiểm có thể gây ra nhiều thiệt hại cả về thời gian lẫn tiền bạc đối với máy chủ đang thực hiện các chức năng dịch vụ. Với Windows Server 2008 Microsoft đã bổ sung thêm một số điều khiển dịch vụ mới. Khi kết hợp tất cả các điều khiển mà Microsoft cung cấp cho các dịch vụ trong GPO thì bạn có thể bảo đảm rằng các dịch vụ sẽ được bảo vệ một cách an toàn. Các lĩnh vực bảo vệ dịch vụ Các dịch vụ vốn đã nguy hiểm đối với máy chủ và mạng vì chúng tạo ra các lỗ hổng trong máy chủ cho người dùng ứng dụng và các máy chủ khác truy cập vào tài nguyên. Khi một lỗ hổng nào đó quá lớn hoặc dịch vụ không được bảo vệ thì kẻ tấn có thể truy cập vào máy chu với những đặc quyền nâng cao. Chính vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ các dịch vụ đó chỉ cho phép truy cập những dịch vụ nào được thiết kế cho. Khi đánh giá nhu cầu gì cần phải được bảo vệ bạn cần xem xét kỹ đến các lỗ hổng cơ bản được tạo và nghĩ đến các tấn công tiềm tàng có thể được thực hiện chống lại các dịch vụ và các thiết lập có liên quan của chúng. Dưới đây là một danh sách các lĩnh vực tiềm tàng có liên quan tới dịch vụ cần được bảo vệ Danh sách điều khiển truy cập của dịch vụ Chế độ Startup cho dịch vụ Tài khoản Service cho dịch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0