TAILIEUCHUNG - Cấu hình thiết lập mật khẩu trong Windows Server 2008 - Phần 2

Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các thông tin cơ bản rất hữu dụng về các thiết lập mật khẩu trong Windows Server 2008. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số thuộc tính mới và các đối tượng người dùng, đối tượng thiết lập mật khẩu (PSO), PSO kết quả, giới thiệu về thiết kế, Shadow Groups (SG) | Cấu hình thiết lập mật khẩu trong Windows Server 2008 - Phần 2 Nguồn Jakob H. Heidelberg Trong phần hai này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các thông tin cơ bản rất hữu dụng về các thiết lập mật khẩu trong Windows Server 2008. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số thuộc tính mới và các đối tượng người dùng đối tượng thiết lập mật khẩu PSO PSO kết quả giới thiệu về thiết kế Shadow Groups SG . Tại sao chúng ta muốn thực hiện điều này Chúng ta đã thấy cách tạo các PSO và gán chúng cho người dùng hoặc nhóm nhưng tại sao chúng ta lại cần nhiều mật khẩu và tài khoản để đến vậy Có một số lý do cho việc này - một có thể là các kịch bản hosting có nhiều công ty nằm trong một miền AD riêng lý do khác là chúng ta cần các thiết lập chặt chẽ để áp dụng cho một nhóm người nào đó có tài khoản đặc quyền giống như quản trị viên miền hoặc nhân viên trợ giúp . Các tài khoản có quyền ưu tiên này cần phải có các yêu cầu phức tạp và yêu cầu cho việc định nghĩa một mật khẩu có tối thiểu 16 kí tự trong mật khẩu của họ các tài khoản được giới hạn nhiều hơn và có thể có nhiều yêu cầu thân thiện với người dùng hơn. Những ai có thể tác động Chính sách đa mật khẩu mới trong Windows Server 2008 tên mã là Longhorn cho phép chúng ta thiết lập các chính sách mật khẩu riêng và tài khoản khóa chính sách trên các đối tượng người dùng - user objects đối tượng interOrgPerson và nhóm bảo mật toàn cục - global security groups. Các chính sách mật khẩu không thể được áp dụng cho OU đối tượng người dùng một cách trực tiếp - mà phải áp dụng chính sách này cho các nhóm. Không phải bất kỳ nhóm nào cũng được - nó phải là nhóm bảo mật được thiết lập trong phạm vi toàn cục và có thể thiết lập tùy chọn trên các nhóm khác mặc dù vậy nó sẽ không làm việc như mong đợi nếu các thiết lập bị bỏ qua . Nếu bạn thực sự muốn quản lý các chính sách mật khẩu bên trong cấu trúc OU thì Shadow Groups có thể sẽ hữu dụng. Xem thêm phần Shadow Groups và cách tạo kịch bản ở phần dưới Mặc định chỉ có các thành viên của nhóm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    2    0    10-08-2020
2    4    0    10-08-2020
22    7    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
4    8    0    10-08-2020
7    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0