TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật Hacking và Internet

Thể theo yêu cầu của mọi người, ban điều hành HackerVn đã cho ra đời bản FAQ này dành cho những bạn mới làm quen với nghệ thuật Hacking và Internet. Bạn có thể tự tìm tòi những điều căn bản mà bất cứ Hacker nào cũng phải "master". Hy vọng những khái niệm trong bài viết này sẽ giải đáp được nhiều thắc mắc của một số bạn. Nếu bạn cảm thấy những kiến thức dưới đây không đúng hoặc thiếu chính xác bạn có thể gửi thư góp ý . Bản FAQ này dựa trên cơ sở đóng. | thông ệ Thông Hội h a . trĩnh đại học 6 1 Kỹ thuậ Khoa hỌC ỉ . X am thực VIETBOOKS HackerVN Hack FAQ Lời nói đầu Thể theo yêu cầu của mọi người ban điều hành HackerVn đã cho ra đời bản FAQ này dành cho những bạn mới làm quen với nghệ thuật Hacking và Internet. Bạn có thể tự tìm tòi những điều căn bản mà bất cứ Hacker nào cũng phải master . Hy vọng những khái niệm trong bài viết này sẽ giải đáp được nhiều thắc mắc của một số bạn. Nếu bạn cảm thấy những kiến thức dưới đây không đúng hoặc thiếu chính xác bạn có thể gửi thư góp ý . Bản FAQ này dựa trên cơ sở đóng góp góp ý của các thành viên trên HackerVN community vậy nếu bạn có câu hỏi hay giải đáp muốn chúng tôi thêm vào bản FAQ này thì xin liên hệ với địa chỉ e-mail ở trên hoặc có thể gửi lên trên forum. Để trang trở nên thật sự hữu ích và để giúp HackerVN tiến lên phía trước chúng tôi thiết tha sự giúp đỡ và đóng góp của bạn. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao . Internet Địa chỉ IP IP Address By Conan_Dole and BlackArt Trên mạng Internet nó sẽ xác định chính bạn. Khi kết nối vào mạng thì IP của bạn là duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên số này chưa hẳn là cố định. Nếu bạn vào mạng qua một ISP thì số IP của bạn sẽ thay đổi ở các lần bạn kết nối. Một người biết IP của bạn thì có thể lần ra vị trí của bạn. Nghĩa là khi có IP thì biết được địa chỉ của ISP rồi biết được thông tin của bạn. Trên thực tế IP cho biết về máy tính được sử dụng để vào mạng chứ không cho biết thông tin về người sử dụng trừ khi IP của bạn là cố định hoặc sử dụng account của riêng bạn. Sự khác nhau giữa logic hostname và một địa chỉ IP Đơn giản chỉ bởi vì việc gọi tên ví dụ sẽ dễ hơn nhiều đối với việc phải gọi . Tuy vậy có một sự khác biệt quan trọng giữa 2 điều này. IP là số để xác định thiết bị device còn hostname là một mối liên kết giữa 1 từ khoá và một số IP. Một địa chỉ IP có thể có nhiều hostname khác nhau nhưng một hostname thì chỉ có một IP liên kết với nó. Địa chỉ IP được chia thành 4

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
55    3    0
80    14    1