TAILIEUCHUNG - Cách quản lý phần mềm trên Mandrake Linux

Giả sử bạn vừa cài xong bằng cách sử dụng 3 download CDs: Installation (CD1), Extra (CD2), và i18n (CD3). Sau một hồi sử dụng, bạn cần soạn thảo một chương trình nhưng máy hiện tại chưa cài các gói cho việc development | Cách quản lý phần mềm trên Mandrake Linux Nguồn Có ít nhất hai cách quản lý phần mềm trên Mandrake. . Sử dụng giao diện đồ họa rpmdrake . Sử dụng command line urpmi urpmf và urpmq 1. Sử dụng giao diện đồ họa rpmdrake Giả sử bạn vừa cài xong bằng cách sử dụng 3 download CDs Installation CD1 Extra CD2 và i18n CD3 . Sau một hồi sử dụng bạn cần soạn thảo một chương trình nhưng máy hiện tại chưa cài các gói cho việc development chẳng hạn như gcc. Bằng cách sử dụng rpmdrake Mandrake sẽ làm đơn giản cho việc cài đặt các gói này mà không cần lo lắng đến các gói phụ thuộc dependencies . Bạn có thể gọi rpmdrake bằng cách nhấn vào Cấu hình -- Đóng gói -- Cài đặt phần mềm. Hoặc nhấn Alt-F2 lệnh run command trong Gnome hay KDE rồi gõ vào rpmdrake . Bạn cũng có thể chạy lệnh rpmdrake từ xterm hoặc gnometerminal konsole .. nếu muốn. Giả sử bạn muốn cài KDE chạy gọi rpmdrake rồi gõ kde vào cái hộp Tìm . Sau đó nhấn nút Tìm kiếm để rpmdrake bắt đầu tìm như hình ở dưới. Mình sẽ chọn gói kdebase. Bạn cũng sẽ thấy sau khi chọn kdebase rpmdrake sẽ tự giải quyết các gói phụ thuộc dependencies bằng cách giải thích tiếp những gói sau đây cũng sẽ được cài đặt vì kdebase cần tới chúng. Để hoành thành việc cài đặt kdebase bạn chỉ cần làm theo các lời hướng dẫn trên màn hình. Bạn có thể dùng rpmdrake để cài phần mềm trên Mandrake bằng cách thực hiện như các bước ở trên. 2. Sử dụng command line urpmi urpmf urpmq rpmdrake là cái GUI của urpmi urpmf và urpmq. Bạn cũng nên biết cách sử dụng các lệnh riêng lẻ thay vì gọi rpmdrake. Ngoài cái nguồn của 3 CDs mà rpmdrake sử dụng chúng nằm trong etc urpmi bạn cũng có thể thêm vào các nguồn cho các phần mềm do người sử dụng Mandrake đóng góp. Những gói này hay nằm trong thư mục contrib trên các máy chủ ftp đang host Mandrake Linux. Để thêm một nguồn mới bạn nên ghé qua trang Easy Urpmi tại http easyurpmi để tìm các địa chỉ cho các nguồn hiện có. a. Chọn bản Mandrake và platform bạn đang xài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT