TAILIEUCHUNG - Cách backup và cài đặt các ứng dụng Linux bằng AptOnCD

Sau khi định dạng lại ổ đĩa cứng và cài đặt lại phân phối Linux của bạn, có một thứ khá khó chịu mà bạn cần phải thực hiện là download lại tất cả các ứng dụng và khôi phục lại tất cả các thiết lập. Điều này sẽ trở nên tồi tệ nhất khi kết nối mạng không dây của bạn không làm việc với phân phối đã cài đặt gần đây. Bạn sẽ download tất cả các ứng dụng khi không thể kết nối Internet như thế nào?. | Cách backup và cài đặt các ứng dụng Linux bằng AptOnCD Nguồn Damien Quản trị mạng - Sau khi định dạng lại ổ đĩa cứng và cài đặt lại phân phối Linux của bạn có một thứ khá khó chịu mà bạn cần phải thực hiện là download lại tất cả các ứng dụng và khôi phục lại tất cả các thiết lập. Điều này sẽ trở nên tồi tệ nhất khi kết nối mạng không dây của bạn không làm việc với phân phối đã cài đặt gần đây. Bạn sẽ download tất cả các ứng dụng khi không thể kết nối Internet như thế nào APTonCD sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng này bằng cách backup tất cả các gói phần mềm của bạn vào một CD DVD. Sau đó bạn có thể cài đặt các ứng dụng của mình từ các đĩa đó. Nếu bạn muốn lưu trên CD bạn còn có thể lưu dữ liệu dưới dạng file iso và khôi phục hệ thống từ file iso đó. Đây là cách thực hiện Cài đặt APTonCD sudo apt-get install aptoncd Bạn cũng có thể cài đặt thông qua Synaptic Package Manager. Vào System- Adminstration- APTonCD Backup gói phần mềm Kích nút Create. APTonCD sẽ quét tất cả các gói phần mềm trên hệ thống mà bạn đã download hay đã cài đặt trước đây. Khi nó thực hiện xong công việc quét bạn có thể chọn gói phần mềm nào mà mình muốn backup. Kích Burn để bắt đầu quá trình backup. Nhập vào đích sẽ lưu image. Phụ thuộc vào kích thước của file mà bạn cần chọn đĩa Cd hay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    0    09-08-2020
672    3    0    09-08-2020
1    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN