TAILIEUCHUNG - Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với các cơ quan hành chính nhà nước

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2000 đối với các cơ quan hành chính nhà nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 đối với các cơ quan hành chính nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ 1. từ văn thư - Tổ chức tư vấn chuyên gia tư vấn độc lập tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ Tổng cục thông báo bằng văn bản e- 2. Xử lý hồ sơ mail hoặc điện thoại đe yêu cầu bổ sung hồ sơ. - Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định Tổng cục tiến hành cấp Giấy xác nhận cho tổ chức cá nhân. - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định Tổng cục thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với tổ chức tư vấn - Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước - Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh - Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 - Danh sách chuyên gia tư vấn kèm theo các chứng chỉ và tài liệu liên quan - Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Đối với chuyên gia tư vấn độc lập - Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước 2. - Bản sao văn bằng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    11    0    14-08-2020
10    6    0    14-08-2020
4    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT