TAILIEUCHUNG - Bảo vệ kết nối VNC bằng SSH

VNC là viết tắt của cụm từ Virtual Network Computing. Nó là môt phần mềm điều khiển từ xa, phần mềm này cho phép bạn xem và tương tác với một máy trạm nào đó thông qua VNC viewer trên máy tính ở bất cứ nơi nào trong LAN hoặc Internet. Hai máy tính thậm chí còn không cùng kiểu, cho ví dụ, bạn có thể sử dụng VNC để xem máy tính Windows XP tại văn phòng trên một máy Linux hoặc Mac tại nhà. | Bảo vệ kết nối VNC bằng SSH Nguồn Quản trị mạng - VNC là viết tắt của cụm từ Virtual Network Computing. Nó là môt phần mềm điều khiển từ xa phần mềm này cho phép bạn xem và tương tác với một máy trạm nào đó thông qua VNC viewer trên máy tính ở bất cứ nơi nào trong LAN hoặc Internet. Hai máy tính thậm chí còn không cùng kiểu cho ví dụ bạn có thể sử dụng VNC để xem máy tính Windows XP tại văn phòng trên một máy Linux hoặc Mac tại nhà. Khi máy tính của bạn được kết nối lưu lượng giữa viewer và máy chủ không được mã hóa điều này làm cho ai đó truy cập trái phép vào mạng của bạn. Để bảo mật chúng tôi khuyên các bạn nên tạo đường hầm hiệu ứng tunnel cho giao thức VNC thông qua một số kênh an toàn như SSH. Bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cách kết nối từ Windows XP client đến máy chủ Linux OpenSuse thông qua một VNC và tạo đường hầm của kết nối này bằng cách sử dụng SSH. Lược đồ kết nối có thể được mô tả như hình dưới đây Nếu bạn muốn kết nối một máy chủ VNC bên ngoài LAN hãy cấu hình tường lửa cho đúng cách. Bạn nên cho phép kết nối outbound kết nối gửi đi thông qua cổng 22. Bước 1 Chuẩn bị máy chủ Linux Chúng tôi sẽ sử dụng OpenSuse với tư cách là một hệ điều hành máy chủ. Mục tiêu sử dụng máy trạm KDE từ một máy khách Windows XP từ xa. Sử dụng YAST để cài đặt các gói phần mềm bổ sung dưới đây tightvnc xorg-x11-Xvnc Thêm vào với những lựa chọn thủ công này một số gói phần mềm khác có thể thay đổi để giải quyết các vấn đề phụ thuộc. Khởi tạo VNCServer với tư cách một người dùng thông thường từ giao diện điều khiển của bạn. Cần nhập mật khẩu để truy cập máy trạm hãy nhập vào và thẩm định nó. Xem các thông báo trên màn hình. Trong trường hợp của chúng tôi susebox 1 đã được dùng bởi một quá trình khác. Chúng ta có thể truy cập nó sau bằng cách đánh susebox 2. Thẩm định cổng trên VNC nào đang hoạt động là một vấn đề quan trọng. Hãy sử dụng lệnh dưới đây để kiểm tra điều đó netstat -tulpe Như những gì bạn thấy trong hình bên dưới Xvnc đang chạy trên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    0    11-08-2020
236    7    0    11-08-2020
22    8    0    11-08-2020
33    3    0    11-08-2020
3    4    0    11-08-2020
79    3    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
7    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN