TAILIEUCHUNG - Chủ đề : Trường mầm non - Đề tài: Những người bạn của tôi

Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết một vài đặc điểm của mình, của bạn: dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích, khả năng. - Phát triển thính giác. - Trẻ biết vui chơi hòa thuận với bạn bè, yêu thương và nhường nhịn bạn. - Phát triển khả năng cảm thụ thẩm mỹ. - Nhận biết màu sắc và phát triển khả năng khám phá màu sắc trong quá trình pha màu vẽ tranh. - Biết cùng thảo luận và làm việc theo nhóm. . | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Trường mầm non Đề tài Những người bạn của tôi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ nhận biết một vài đặc điểm của mình của bạn dáng vẻ bề ngoài giới tính sở thích khả năng. - Phát triển thính giác. - Trẻ biết vui chơi hòa thuận với bạn bè yêu thương và nhường nhịn bạn. - Phát triển khả năng cảm thụ thẩm mỹ. - Nhận biết màu sắc và phát triển khả năng khám phá màu sắc trong quá trình pha màu vẽ tranh. - Biết cùng thảo luận và làm việc theo nhóm. II. Chuẩn bị - Băng ghi âm giọng nói của trẻ. - Giấy màu nước bút chì bút màu sáp giấy lau tay khăn lau tay khay pha màu. III. Hoạt động 1. Hoạt động 1 Tôi và bạn của tôi. Giáo viên chia trẻ thành 3 - 4 nhóm. Mỗi nhóm cùng ngồi thảo luận để giới thiệu về nhóm mình. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Người đại diện cho từng nhóm sẽ đứng lên giới thiệu với cả lớp về nhóm mình đặt tên cho nhóm từng thành viên giới thiệu về mình dánh vẻ bên ngoài giới tính sở thích khả năng. Sau khi mỗi nhóm giới thiệu xong cô ghi lại sở thích của các bạn hướng dẫn trẻ tìm bạn có cùng sở thích hoặc cùng đặc điểm bên ngoài cao gầy mập tóc dài hay tóc . Trò chơi gió thổi - Thổi các bạn nam đứng một bên bạn nữ đứng một bên - Thổi các bạn có chiều cao bằng nhau đứng về một nhóm - Thổi các bạn thích vẽ về một nhóm các bạn thích âm nhạc về một nhóm các bạn thích kể chuyện về một nhóm. Hoạt động 2 Giọng nói của ai Các bạn trở về nhóm ban đầu. 3 - 4 nhóm. Cô có 1 bảng gồm 5 chữ số hoặc có thể nhiều hơn Có 5 bạn tương ứng với 5 đoạn ghi âm đứng sau màn che hoặc bảng che Mỗi nhóm lần lượt một chữ số tương ứng với một đoạn ghi âm một giọng nói. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm nhóm đó đoán xem đó là giọng nói của ai bạn đó trông như thế nào Nếu nhóm đó không trả lời được các nhóm khác có thể đoán và trả lời. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
4    3    0    11-08-2020
5    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    6    0