TAILIEUCHUNG - Trồng đậu nành trên đất ruộng

Thời vụ: Vụ Đông Xuân: Gieo từ tháng 11 - 01 (dương lịch); Vụ Xuân Hè: Gieo từ tháng 2 (dl); Vụ Hè Thu: Gieo vào cuối tháng 8 - 10 (dl). | m A A 1 J V -B-Ấ J V Trông đậu nành trên đất ruộng Nguồn Thời vụ Vụ Đông Xuân Gieo từ tháng 11 - 01 dương lịch Vụ Xuân Hè Gieo từ tháng 2 dl Vụ Hè Thu Gieo vào cuối tháng 8 - 10 dl . Chọn giống Là biện pháp kỹ thuật quan trọng và rẻ tiền nhất để nâng cao năng suất. Các giống triển vọng MTĐ 176 MTĐ 4SJ-3 MTĐ 455-2 MTĐ 664 MTĐ 517-8 của Đại học Cần Thơ cho năng suất cao ổn định thời gian sinh trưởng khoảng 90 ngày trở lại để phù hợp cơ cấu mùa vụ dạng hạt tốt phù hợp thị hiếu thị trường. Chuẩn bị đất Sau khi thu hoạch lúa dọn sạch cỏ có thể rải rơm đốt để vừa vệ sinh ruộng vườn vừa cung cấp thêm cho đậu. Đất lúc gieo phải đủ ẩm nếu khô có thể cho nước vào rồi rút ra thật hết ngày sau gieo hạt. Gieo hạt Chọn hạt già no đủ vỏ không nhăn không sâu bệnh và có tỉ lệ nẩy mầm đạt 90 trở lên. Lượng giống gieo 100 - 120 kg ha. Cách gieo Có 2 cách Sạ sau khi chuẩn bị đất sạ xong phủ lớp rơm. Tỉa hốc Soi những hốc trên đất theo hàng bỏ 2 - 3 hạt vào hốc và phủ lên hạt bằng tro trấu phân hữu cơ phân DAP độ sâu gieo hạt 2 5 - 3 chứng minh khoảng cách gieo 40 cm x 10cm x 2 cây hốc. Phân bón Phân hữu cơ 1 - 2 tấn nếu có urê 10 - 15 kg DAP 15 - 20 kg Kali 5 kg Cách bón Bón lót Toàn bộ lượng phân hữu cơ 1 2DAP tro trấu lúc lấp hạt. Thúc lần 1 10 - 12 ngày sau khi gieo 1 4 urê 1 2 DAP 1 2 kali. Thúc lần 2 20 - 25 ngày sau khi gieo 2 4 urê 1 2 kali. Thúc lần 3 Lúc trái gần đạt kích thước tối đa 1 4 urê. Chăm sóc Phủ rơm mặt ruộng Sau sạ phủ lên mặt ruộng 1 lớp rơm rạ sạch rơm rạ ở ruộng lúa không bị nhiễm bệnh đốm vằn để giữ ẩm cho đất và hạn chế sự phát triển của cỏ dại. Tưới nước Cần cung cấp đủ nước cho đậu phát triển nhất là ở giai đoạn cây con và tạo trái hạt. Tùy điều kiện mà chọn cách tưới tưới tay tưới tràn hoặc tưới thấm. Phòng trừ cỏ dại Cách phòng trừ tốt nhất là lúc chuẩn bị đất trước khi gieo hạt hoặc ngay sau khi gieo hạt có thể phun Dual 720 ND - 2 lít ha . Giai đoạn đầu 12NSKG có thể phun Onecide . Thu hoạch Nên thu hoạch lúc trời nắng ráo thu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    10    0    04-12-2020
TÀI LIỆU HOT