TAILIEUCHUNG - Bài tập nhóm đề tài: Sinh viên và vấn đề nghỉ học

Trở thành sinh viên, có le điều khác biệt lớn nhất là không còn bị ràng buộc bởi nhiều nội quy như thời phổ thông, cũng không có giờ sinh hoạt và không có cả những phê bình của giáo viên. Vì vậy, việc đến lớp đều đặn không còn là điều “dĩ nhiên” nữa. Những thay đổi này buộc sinh viên có những lập trường rõ ràng để tìm cho mình cách học tối ưu. | DANH SÁCH NHÓM THỰC HIÊN 1. Diệp Quốc Siêu Nhóm trưởng - K47B - A5 - 232 2. Lương Hoàng Phan - K47B - A5 - 205 3. Huỳnh Bảo Thạch - K47B - A6 - 244 4. Bùi Đức Tân - K47B - A6 - 241 5. Khổng Thị Anh Thư - K47B - A6 - 280 6. Hồ Thị Lệ Thảo - K47B - A6 - 256 7. Mạch Ngọc Thanh - K47B - A6 - 247 8. Nguyễn Thị Quế Thanh - K47B - A6 - 249 BÀN QUYỀN THUỘC VỀ SINH VIÊN LỚP K47B TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 1 I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Trở thành sinh viên có lẽ điều khác biệt lớn nhất là không còn bị ràng buộc bởi nhiều nội quy như thời phổ thông cũng không có giờ sinh hoạt và không có cả những phê bình của giáo viên. Vì vậy việc đến lớp đều đặn không còn là điều dĩ nhiên thay đổi này buộc sinh viên có những lập trường rõ ràng để tìm cho mình cách học tối ưu. Có những sinh viên vẫn ngày ngày có mặt trong giờ lên lớp cũng có sinh viên thường xuyên vắng mặt. Một điều không thể phủ nhận rằng việc có mặt hay không đều ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả và chất lượng học tập của sinh viên. Tuy nhiên việc vắng mặt cũng có lý do của nó cả khách quan lẫn chủ quan. Nhóm chúng tôi đã tiến hành khảo sát về Những yếu tố ảnh hưởng đến số lần trốn học của sinh viên trong một tuần để hiểu rõ hơn đến nguyên nhân của vấn đề này từ đó tìm ra một số hướng giải quyết để khắc phục tình trạng bỏ tiết của các bạn sinh viên. . II. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU VÀ THỰC HIÊN ĐỀ TÀI 1. Phương pháp thu thập số liệu và thực hiện đề tài Nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát ở các trường đại học như ĐH Ngoại Thương ĐH Bách Khoa ĐH Sư Phạm ĐH Sài Gòn ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn ĐH Kinh Tế Khoa Kinh Tế - ĐHQG ĐH Quốc tế ĐH Ngân Hàng ĐH Kiến Trúc ĐH Kĩ thuật và ĐH Văn Lang. Số phiếu phát ra ở các trường là 550 phiếu số phiếu thu lại là 500 và số phiếu hợp lệ là 379. Dựa vào 379 phiếu hợp lệ đó nhóm đã tiến hành nhập số liệu trên phần mềm Eviews và sử dụng kiến thức đã học để tiến hành hồi quy kiểm định xem xét mô hình đã thực sự phù hợp chưa có sự xuất hiện của đa cộng tuyến tự tương quan phương sai

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    3    0    11-08-2020
2    2    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN