TAILIEUCHUNG - Bài tập kinh tế lượng: Sinh viên và số giờ ngủ trung bình trong một ngày

Trong một phần ba thời gian sống của con người được dành cho giấc ngủ. Người lớn mỗi ngày cần ngủ từ 7-8 tiếng, trẻ em có thể nhiều hơn. Ngủ là một quá trình tự nhiên giúp cơ thể ta thoát khỏi những mệt nhọc, căng thẳng và phục hồi năng lượng đã tiêu hao trong ngày. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Cơ SỞ II TẠI THÀNH PHỐ Hố CHÍ MINH BÀI TẬP TỂ LƯỢỈIG ĐÉTÀI SINH VIỄN VÀ SỐ Glư NGỦ TRUNG BlNH TRONG MỌT ngay GVHD Cô Trần Thị Tuân Anh Tp Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2009 LC I UƠII Anh 01 0 Nguyễn Ngọc Bích 030 Nguyễn Hoàng Dung 045 n Phụ Hiếu 091 ng Mỷ Linh 1 37 Nhóm 18 - Láp K47A Kinh Tế Lượng - K47A - Nhóm 18 Sinh viên và số giờ ngủ trung bình trong một ngày Mục Lục 1. Tổng quan về bài nghiên . Lý do chọn đề . Mục tiêu phạm vi và câu hỏi nghiên . Phương pháp nghiên 2. Thiết lập mô hình hồi . Xây dựng mô hình tổng . Mô hình tổng . Giải thích các . Thống kê mô tả kết quả khảo . Mô hình hồi quy . Bảng kết quả sau khi xử lý dữ liệu với phần mềm . Phương trình hồi quy . Kiểm định và khắc phục các bệnh của mô . Đa cộng . Tự tương . Phương sai thay 3. Kết . Mô hình hồi quy cuối cùng sau khi loại bỏ các biến không có ý . Bảng kết quả sau khi xử lý dữ liệu với phần mềm . Phương trình hồi quy cuối . Nhận xét mô hình hồi quy cuối . Đề xuất của . Khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện đề . Những khó khăn khi thực hiện đề . Những thuận lợi khi thực hiện đề Trang 1 Kinh Tế Lượng - K47A - Nhóm 18 Sinh viên và số giờ ngủ trung bình trong một ngày 1. Tổng quan về bài nghiên cứu . Lý do chọn đề tài Khoảng một phần ba thời gian sống của con người được dành cho giấc ngủ. Người lớn mỗi ngày cần ngủ từ 7-8 tiếng trẻ em có thể nhiều hơn. Ngủ là một quá trình tự nhiên giúp cơ thể chúng ta thoát khỏi những mệt nhọc căng thẳng và phục hồi năng lượng đã tiêu hao trong ngày. Khi bạn có một giấc ngủ ngon lành và đủ giấc thì sau khi thức bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu đầu óc tỉnh táo minh mẫn và làm việc có hiệu quả. Một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
222    7    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
77    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN