TAILIEUCHUNG - Biến nghệ thuật tiếp thị thành khoa học

Các nhà tiếp thị được coi là người làm chủ nghệ thuật tiếp thị , nhưng bên cạnh đó thì họ cũng cần có tính chính xác của một nhà khoa học. Tiếp thị là một công việc, đó là điều chắc chắn mà các nhà tiếp thị cần biết sau khi tiếp thị được hiểu là một nghệ thuật của sự sáng tạo. Và để làm chủ được công việc này, ngoài tất cả các kỹ năng cần thiết, mỗi nhà tiếp thị cần làm chủ được các mối quan hệ con người. Và nhìn chung, sự hiểu biết. | r Ấ 1 A J J Ấ J 1 J 1 A 111 1 Biên nghệ thuật tiêp thị thành khoa học Các nhà tiếp thị được coi là người làm chủ nghệ thuật tiếp thị nhưng bên cạnh đó thì họ cũng cần có tính chính xác của một nhà khoa học. Tiếp thị là một công việc đó là điều chắc chắn mà các nhà tiếp thị cần biết sau khi tiếp thị được hiểu là một nghệ thuật của sự sáng tạo. Và để làm chủ được công việc này ngoài tất cả các kỹ năng cần thiết mỗi nhà tiếp thị cần làm chủ được các mối quan hệ con người. Và nhìn chung sự hiểu biết con người hết sức cần thiết với các chuyên gia tiếp thị. Levinson là một chuyên gia nổi tiếng về tiếp thị. Ông cho rằng các nhà tiếp thị cần quan tâm rất nhiều đến việc nghiên cứu các khách hàng trên khía cạnh tâm lý học. Điều đầu tiên nói đến là các tiếp thị gia cần biết rằng phần lớn các quyết định giao dịch của người mua là vô thức. Với lượng quảng cáo tràn ngập trên thị trường như hiện nay rất nhiều người đã đọc quảng cáo trên mọi phương tiện thông tin đại chúng hay là từ những ấn phẩm quảng cáo tình cờ lọt vào tay họ. Tuy nhiên họ không hề biết tại sao họ lại mua sản phẩm hay dịch vụ từ các công ty mà họ quảng cáo. Các nghiên cứu khoa học cho thấy các quyết định mua sắm của người mua phần lớn đến từ vô thức. Và như vậy điều khó khăn nhất là phải làm sao tiếp thị để đi vào tiềm thức của con người. Vậy thì rõ ràng không có cách nào khác các tiếp thị gia phải bằng lòng với việc làm cho các thông điệp bằng ngôn ngữ và hình ảnh của sản phẩm và dịch vụ mà họ có sẽ được lặp đi lặp lại. Hiểu biết khách hàng ngày càng hiểu biết khách hàng nhiều hơn là điều mà các tiếp thị gia cần nhắm đến. Ví dụ như nếu khách hàng của bạn là những người bị tác động bởi cảm tính và mỹ thuật hoặc khách hàng của bạn là những người bị tác động bởi thực tế và lý luận thì thông điệp tiếp thị mà ta gửi cho khách hàng cần có sự chính xác của một nhà phẫu thuật phối hợp thực tế cộng với lý luận cộng với cảm tính và mỹ quan trong mọi thông điệp tiếp thị của họ. Cần lưu ý đến các con số .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN