TAILIEUCHUNG - Phân phối chương trình tin học tiểu học

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết Tiết thứ Bài (Mục) Học kì I Phần I: Làm quen với máy tính Bài 1: Người bạn mới của em Bài 1: Người bạn mới của em Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 2: Thông tin xung quanh ta Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 3: Bàn phím máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 4: Chuột máy tính Bài 5: Máy. | MÔN TIN HỌC LỚP 3 Áp dụng từ năm học 2009-2010 Cả năm 35 tuần x 2 tiết tuần 70 tiết Học kỳ I 18 tuần x 2 tiết tuần 36 tiết Học kỳ II 17 tuần x 2 tiết tuần 34 tiết Tiết thứ Bài Mục Học kì I Phần I Làm quen với máy tính 1 Bài 1 Người bạn mới của em 2 Bài 1 Người bạn mới của em 3 Bài 2 Thông tin xung quanh ta 4 Bài 2 Thông tin xung quanh ta 5 Bài 3 Bàn phím máy tính 6 Bài 3 Bàn phím máy tính 7 Bài 4 Chuột máy tính 8 Bài 4 Chuột máy tính 9 Bài 5 Máy tính trong đời sống 10 Bài kiểm tra số 1 Phần II Chơi cùng máy tính 11 Bài 1 Trò chơi Blocks 12 Bài 1 Trò chơi Blocks 13 Bài 2 Trò chơi Dots 14 Bài 2 Trò chơi Dots 15 Bài 3 Trò chơi Sticks 16 Bài 3 Trò chơi Sticks Chương III Em tập gõ bàn phím 17 Bài 1 Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 18 Bài 1 Tập gõ các phím ở hàng cơ sở 19 Bài 2 Tập gõ các phím ở hàng trên 20 Bài 2 Tập gõ các phím ở hàng trên 21 Bài 3 Tập gõ các phím ở hàng dưới 22 Bài 3 Tập gõ các phím ở hàng dưới 23 Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng số 24 Bài 4 Tập gõ các phím ở hàng số 25 Bài 5 Ôn tập gõ phím 26 Bài kiểm tra số 2 1 Tiết thứ Bài Mục Tiết thứ__ Bài Mục __Phần IV Em tập vẽ 27 Bài 1 Tập tô màu 28 Bài 1 Tập tô màu 29 Bài 2 Tô màu bằng màu nền 30 Bài 2 Tô màu bằng màu nền 31 Thực hành tổng hợp 32 Thực hành tổng hợp 33 Ôn tập học kì I 34 Ôn tập học kì I 35 Thi học kì I 36 Thi học kì I Hoc kì II Phần IV Em tập vẽ 37 Bài 3 Vẽ đoạn thẳng 38 Bài 3 Vẽ đoạn thẳng 39 Bài 4 Tẩy xoá hình 40 Bài 4 Tẩy xoá hình 41 Bài 5 Di chuyển hình 42 Bài 5 Di chuyển hình 43 Bài 6 Vẽ đường cong 44 Bài 6 Vẽ đường cong 45 Bài 7 Sao chép màu từ màu có sẵn 46 Bài 7 Sao chép màu từ màu có sẵn 47 Bài kiểm tra số 3 48 Bài kiểm tra số 3 Phần V Em tập soạn thảo 49 Bài 1 Bước đầu soạn thảo 50 Bài 1 Bước đầu soạn thảo 51 Bài 2 Chữ hoa 52 Bài 2 Chữ hoa 53 Bài 3 Gõ các chữ ă â ê ơ ô ư đ 54 Bài 3 Gõ các chữ ă â ê ơ ô ư đ 55 Bài 4 Dấu huyền dấu sắc dấu nặng 56 Bài 4 Dấu huyền dấu sắc dấu nặng 57 Bài 5 Dấu hỏi dấu ngã 58 Bài 5 Dấu hỏi dấu ngã 59 Bài 6 Luyện gõ 60 Bài 7 Ôn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    5    0    11-08-2020
75    4    0    11-08-2020
85    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN